Konica Minolta DiMAGE E201 User Manual (sv)

Download
- 14 -
Vid användning under längre perioder eller på resor,
kan batterieffekten sparas genom att stänga av LCD-
bildskärmen och istället använda sökaren när bilder
tas.
Tryck på knappen ”display/enter” för att stänga av bild-
skärmen. Den kan slås på igen genom att trycka in och
hålla knappen ”display/enter” inne i cirka en sekund.
ATT KOMMA IGÅNG
• Att spara batterieffekt
• Isättning av batterier och CompactFlash-kort
• Hantering av kameran
• Att slå på kameran
• Att ta bilder
• Att betrakta bilder
• Att radera bilder
Denna snabbhandledning behandlar kamerans grundläggande hantering, så att den
kan användas snarast möjligt.Vi rekommenderar dock att hela bruksanvisningen
noggrant läses igenom, för att kameran skall kunna hanteras korrekt och uppnå bästa
resultat.
ATT SPARA BATTERIEFFEKT