Konica Minolta DiMAGE E201 User Manual (sv)

Download
- 24 -
Kontrollera att kameran är avstängd.
ATT TA UR COMPACTFLASH-KORTET
Öppna locket över batterikammaren/kort-
facket genom att skjuta det i visad riktning
(1) och öppna sedan locket (2).
Fäll upp kortets frigörarspak.
Tryck ner frigörarspaken för att skjuta
kortet rakt ut.
Var noggrann med att inte öppna locket över batterikammaren/kortfacket eller
koppla ur AC-adapterns kabel medan kameran används. CompactFlash-kortet
kan skadas om kameran förlorar sin strömförsörjning medan data överförs till
kortet (den gröna fokuslampan blinkar långsamt när en bild överförs). Om detta
händer, formatera om CompactFlash-kortet efter att ha laddat ner bilddata från
kortet till en dator.
• När AC-adaptern inte används och locket över batterikammaren/kortfacket varit öppet
i mer än 10 minuter, kan kamerans klocka dra sig eller återställas till
grundinställningen.Om så sker, ställ om datum och tid genom att följa riktlinjerna på
sidorna 71 - 74.
ATT FÖRBEREDA KAMERAN