Konica Minolta DiMAGE E201 User Manual (sv)

Download
- 28 -
FOKUSLAMPAN/INGEN FOKUSINDIKERING
Denna digitalkamera har en snabb och exakt
auotofokus. När avtryckaren är halvvägs
nedtryckt, fokuserar autofokussystemet på
motivet i sökarens fokusområde och bibehåller
den inställningen tills exponeringen görs.
Fokuslampan (grön) indikerar fokuseringens
status när avtryckaren är halvvägs nedtryckt.
ATT TA BILDER
FOKUSLÅS
Fokuslåset används när motivet befinner sig utanför bildens mitt och sökarens fokus-
område. Fokuslåset kan även användas när en speciell fokussituation hindrar kameran
att fokusera på motivet.
Rikta sökarens fokusområde mot
motivet eller placera det i mitten av
LCD-skärmen. Tryck ner avtryckaren
halvvägs och håll den nedtryckt. Den
gröna fokuslampan lyser för att
indikera att fokuseringen är låst.
Rikta fokusområdet mot motivet,
utan att släppa avtryckaren. Tryck
ner avtryckaren helt för att ta bil-
den.
Fokuslampan lyser med fast sken:
Kameran har fokuserat på motivet och fokuseringen är låst.
Fokuslampan blinkar:
Motivet är för nära eller en speciell fokussituation förhindrar autofokussystemet att låsa
på motivet.