Konica Minolta DiMAGE E201 User Manual (sv)

Download
- 29 -
FOKUSERINGENS ARBETSOMRÅDE
SPECELLA FOKUSSITUATIONER
Kameran kanske inte kan fokusera i vissa situationer (se nedan). Om
autofokussystemet inte kan fokusera på ett motiv, kommer fokuslampan (grön) att
blinka.Fokusera på ett annat motiv på samma avstånd som ditt huvudmotiv och använd
fokuslåset för att komponera om bilden för att ta den.
2 Motivet i fokusområdet har för
svag kontrast.
1 Motivet är för mörkt.
3 Två motiv på olika avstånd
finns samtidigt i fokusområdet.
4 Motivet befinner sig nära ett
mycket ljust föremål eller
område.
Normalt fokusläge
Macroläge, sid. 32
0.6m - 
0.3m - 0.6m 
Den gröna fokuslampan kommer att blinka för att indikera om motivet inte
befinner sig inom fokuseringens arbetsområde.