Konica Minolta DiMAGE E201 User Manual (sv)

Download
- 33 -
Tryck på bläddrings- ( 
) knapparna
tills symbolen för macro-läget visas på
datapanelen.
• I macro-läget kan inte LCD-skärmen stängas
av.
Tryck på knappen för blixtläge/radering
eller tryck ner avtryckaren halvvägs för att
ställa in macro-funktionen.
• Blixten avfyras inte i macro-läget.
Använd LCD-bildskärmen för att
komponera bilden.
• Stöd kameran mot ett stabilt underlag eller
använd ett stativ, för att få bästa resultat.
Tryck ner avtryckaren halvvägs för att låsa
fokuseringen.
• Om den gröna fokuslampan blinkar, kontrolle-
ra att ditt motiv befinner sig inom macro-
lägets fokusområde: 0.3m till 0.6m.
Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.
• När bilden har tagits, kommer macro-läget att
vara inställt tills kameran ställs om eller
stängs av.