Konica Minolta DiMAGE E201 User Manual (sv)

Download
SINGLE
X1.0
27
- 36 -
ATT TA BILDER
Tryck på knappen för digital zoom i läget
för enbildstagning.
• Zoomens förstoringsgrad visas på LCD-
skärmens övre högra hörn.
• Den digitala zoomen kan inte användas för
bilder i halv storlek (sid. 47).
• När knappen för digital zoom är intryckt,
aktiveras LCD-skärmen automatiskt om den
är avstängd.
Tyrck på bläddrings- ( 
) knapparna
för att ändra förstoringen på LCD-
skärmen.
• Medan ”bläddra upp”-knappen trycks in, ökas
zoomens förstoring i följande ordning: X1.0,
X1.4, X2.0.
• När bilden har tagits, kommer inställningen av
den digitala zoomen att kvarstå tills knappen
för digital zoom trycks in igen eller kameran
stängs av.
Den digitala zoomen kan förstora bilden upp till två gånger större än en normal bild.
Förstoringen kan ses på LCD-skärmen; den optiska sökaren visar inte storleks-
ändringen. Använd alltid LCD-skärmen för att komponera din bild. Den digitala zoomen
kan inte användas i ”movie”-läget.
DIGITAL ZOOM
SINGLE
X1.4
27
SINGLE
0.0
X2.0
27