Konica Minolta DiMAGE E201 User Manual (sv)

Download
- 46 -
Denna digitalkamera har fyra lägen för bildkvalitet (image-quality): super-fine (S.FINE),
fine (FINE), standard (STD.) och economy (ECON.). Välj alltid önskad bildkvalitet innan
bilden tas.
Bildkvaliteten styr graden av kompression och bildfilens storlek, men påverkar inte
antalet pixels i bilden. Ju lägre kompressionsgrad, desto högre blir bildkvaliteten och ju
större blir filens storlek. Läget ”super-fine” kommer att ge den högsta kvaliteten och de
största bildfilerna; läget ”economy” ger den lägsta kvaliteten och de minsta filerna.
Bildkvliteten ”standard” är tillräcklig för normal användning. Om en hög bildkvalitet är
betydelsefull, använd lägena ”super-fine” eller ”fine”. Om dock en ekonomisk
användning av CompactFlash-kortet är viktigare än hög bildkvalitet, bör läget
”economy” användas. Ett CompactFlash-kort kan innehålla bilder med skilda
bildkvaliteter.
Lägen för bildkvalitet
Kompressionsgrad
Super-fine
1:1 (ingen kompression)
Fine
1:5 (cirka)
Standard
1:13 (cirka)
Economy
1:26 (cirka)
Om bildkvaliteten ändras, kommer kameran automatiskt att beräkna hur många bilder
med den valda inställningen som kan sparas ner på CompactFlash-kortet. Det antal
bilder som kan lagras på ett visst CompactFlash-kort visas på datapanelens
bildräkneverk.
Inställningen för bildkvalitet återställs inte när kameran stängs av. Inställning av
bildkvalitet måste ändras manuellt. Den inställda bildkvaliteten visas på datapanelen på
kamerans ovansida.
.
BILDKVALITET (IMAGE QUALITY)
”RECORDING”-LÄGETS MENY