Konica Minolta DiMAGE E201 User Manual (sv)

Download
- 47 -
Bildstorlek
Antal pixels 
(horisontellt X vertikalt)
Full
1796 X 1200
Half
800 X 600
Två bildstorlekar kan väljas:” full” och ”half”. Ställ alltid in önskad bildstorlek innan
bilden tas. Den valda bildstorleken kommer att påverka det antal bilder som kan få plats
på ett CompactFlash-kort; bilder i halv (half) storlek ger mindre bildfiler. Trots att bilder i
storlek ”full” och ”half” storlek visas på hela LCD-skärmens yta, kommer bilder i storlek
”half” att bli mindre då de visas på en dator, beroende på den minskade upplösningen i
antal pixels.
Inställningen av bildstorlek kommer att återställas till ”full” storlek när kameran stängs
av. Inställningen av bildstorlek visas inte på datapanelen eller LCD-skärmen. Kontrollera
i menyn för att bekräfta att kameran är inställd på önskad storlek.
BILDSTORLEK (IMAGE SIZE)
Bildens filstorlek avgörs av bildkvalitet (image quality) och storlek. Eftersom kompres-
sionsgraden på den inställda bildkvaliteten är beroende på motivet, kommer den
aktuella filstorleken att avgöras av scenen; vissa bilder kommer att komprimeras mer
än andra. Nedanstående tabell visar några vanliga filstorlekar.
Super
Fine
Fine
Standard
Economy
FULL
6380KB
850KB
330KB
170KB
HALF
1430KB
190KB
70KB
40KB
Ungefärliga filstorlekar
Bild-
kvalitet
Bild-
Storlek
FILSTORLEK (IMAGE-FILE SIZE)