Konica Minolta DiMAGE E201 User Manual (sv)

Download
- 50 -
”RECORDING”-LÄGETS MENY
Det antal bilder som kan lagras på ett CompactFlash-kort avgörs av kortets storlek
(8MB, 16MB, 32MB, 64MB, osv.) samt bildfilernas storlek. Bildernas slutliga filstorlek
avgörs av scenen; vissa motiv kan komprimeras mer än andra. Nedanstående tabell
visar det ungefärliga antal av bilder i vanlig storlek som får plats på ett 8MB
CompactFlash-kort.
Super
Fine
Fine
Standard
Economy
FULL
1
9
24
47
HALF
5
41
100
178
Ungefärlig kortkapacitet när ett 8MB CompactFlash-kort används
Bild-
kvalitet
Bild-
storlek
• Ungefär 40 sekunders digital video kan spelas in på ett 8MB CompactFlash-kort.
• Ett CompactFlash-kort kan lagra en kombination av bilder med skilda kvaliteter och
storlekar.
• Datapanelens bildräkneverk kommer att visa det antal bilder som kan lagras på compact
flash-kortet i den valda bildkvaliteten eller storleken; om en enhet ändras, kommer
bildräkneverket att justeras därefter.
• Bildräkneverket på LCD-skärmen visar det antal bilder som finns på CompactFlash-kortet
och inte hur många bilder som kan lagras.
• Varningen för fullt kort (card-full) visas på LCD-skärmen när inga fler bilder kan tas med
de aktuella kamerainställningarna. Det går att ta fler bilder genom att ändra bildkvaliteten
eller bildstorleken.
• Datapanelens bildräkneverk går inte längre än till 99. När ett CompactFlash-kort med
större kapacitet används, eller när bilder med mycket små filstorlekar tas, kan antalet
tagna bilder överstiga 99; bildräkneverket på datapanelen kommer då att visa +99.
Bildräkneverket kommer att fortsätt att räkna ner, när antalet bilder som kan tas är färre än
100. LCD-skärmen visar alltid det totoala antalet bilder på CompactFlash-kortet.
COMPACTFLASH-KORTETS KAPACITET