Konica Minolta DiMAGE E201 User Manual (sv)

Download
- 51 -
ATT BETRAKTA BILDER
Visningsläget (Playback)
• Enbildsvisning (Single-frame Playback)
• Indexvisning (Index Playback)
• Att stänga av kameran i ”Playback”-läget
• Förstorad visning (Enlarged Playback)
• Bildspel (Slide Show)
• Att hitta i ”Slide-Show”-lägets meny
• Visning av rörliga bilder (Movie Playback)
• Att betrakta bilder på en TV-apparat
DiMAGE E201 är i ”playback”-läget när kameran har stängts av och LCD-skärmen har
aktiverats med knappen ”display/enter”.