Konica Minolta DiMAGE E201 User Manual (sv)

Download
- 53 -
ATT BETRAKTA BILDER
INDEXVISNING (INDEX PLAYBACK)
Med kameran i läget för enbildsvisning,
vrid funktionsratten till 
för att ändra till
indexvisning.
• I läget för indexvisning, visar bildskärmen nio
miniatyrbilder.
• En vit ram indikerar den valda bilden.
Tryck på bläddrings- ( 
) knapparna
för att flytta den vita ramen.
• Genom att trycka på knappen ”bläddra ner” (
) flyttas ramen till nästa bild. Genom att
trycka på knappen ”bläddra upp” ( 
) flyttas
ramen till föregående bild.
• När ramen når bilden längs ner till höger, gör ett tryck på knappen ”bläddra ner” att
nästa fem bilder visas, så att nästa bild placeras i mitten av de nio indexbilderna.
• När ramen är på bilden längst upp till vänster, gör ett tryck på knappen ”bläddra upp”
att de föregående fem bilderna visas, så att nästa bild placeras i mitten av de nio
indexbilderna.
Låssymbol sid. 63
Bildrutenummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
• Visningen kan ändras mellan
enbilds- och indexvisning
genom att vrida funktions-
ratten