Konica Minolta DiMAGE E201 User Manual (sv)

Download
- 65 -
DELETE ALL
LOCK ALL
UNLOCK ALL
PRINT
INDEX
STD
NO
YES
Skärmbild för
bekräftelse
”Playback”-meny
Utskriftsmenyn
SET ORDER
PRINT ALL
CANCEL ALL
0* IMAGES
NO
YES
Skärmbild för
bekräftelse
Förklaring
Heldragen linje visar ett
förlopp när knappen
”display/enter” används.
Streckad linje visar ett
förlopp när ”menu”-
knappen används.
Skärmbild för
bildval 
sid. 68
Skärmbilden för bekräftelse - att välja “NO” kommer att avbryta, att välja “YES” kommer
att utföra funktionen.
* Utskriftsmenyn (print-order menu) kommer att visa det antal bilder som skall skrivas
ut, på bildskärmens nederkant.
Alla oskyddade bilder och filmavsnitt kan samtidigt raderas från CompactFlash-
kortet. Dock kan inte raderade bilder återskapas; var försiktig vid radering av
bilder. Viktiga bilder och filmavsnitt kan låsas för att skyddas mot att raderas av
misstag (sid. 63).