Konica Minolta DiMAGE E201 User Manual (sv)

Download
- 69 -
SKRIV UT ALLA (PRINT ALL)
Att välja funktionen ”print-all” på utskriftsmenyn kommer att välja ut alla bilderna på
CompactFlash-kortet för utskrift. När detta val gjorts, kommer en skärmbild för
bekräftelse att visas; att välja “NO” avbryter funktionen, väljs “YES” kommer funktionen
att utföras. Antalet bilder på utskriftsbeställningen visas längst ner på utskriftsmenyn.
För att återgå till ”playback”-menyn, tryck på ”menu”-knappen.
AVBRYT ALLA (CANCEL ALL)
Att välja funktionen ”cancel-all” på utskriftsmenyn avbryter skapandet av DPOF
utskriftsfilen. När detta har valts, kommer en skärmbild för bekräftelse att visas; att välja
“NO” avbryter funktionen, väljs “YES” kommer funktionen att utföras. Om beställningen
avbrutits, Bör “0 IMAGES” visas längst ner på utskriftsmenyn.
Funktionen ”cancel-all” avbryter bara utskriftsbeställningen för det utskriftsformat som
valts på ”playback”-menyn. Om en beställning av ”standard”-utskrifter har gjorts och
sedan avbrutits, kommer det inte att påverka en tidigare gjord beställning av en
indexutskrift. För att avbryta indexutskriften, öppna ”playback”-menyn och välj index-
format och avbryt sedan beställningen på utskriftsmenyn.
För att återgå till ”playback”-menyn, tryck på ”menu”-knappen.