Konica Minolta DiMAGE E201 User Manual (sv)

Download
På nästa skärmbild, bör drivrutinerna
på CD-ROM visas; ”browse”-
(bläddra) fönstret kan användas för
att hitta drivrutinerna. När
platsen för drivrutinerna
visas i fönstret, klicka på
“OK.”
- 81 -
Fönstret ”add new hardware
wizard” bekråftar drivrutinernas
placering. Klicka på “Next” för
att installera drivrutinerna i
systemet.
Det sista fönstret kommer att
bekräfta att drivrutinerna
installerats. Klicka på “Finish” för
att stänga fönstret ”add new
hardware wizard”.
När fönstret Min dator (my-computer) har
öppnats, kommer en ny symbol, ”Flyttbar
enhet” att visas. Dubbelklicka på symbolen för
att få tillgång till kamerans CompactFlash-kort,
se sidan 84.
Drivrutinerna behöver bara installeras en gång. Datorn kommer automatiskt att känna
av kameran och visa symbolen ”Flyttbar enhet” nästa gång de kopplas ihop.