Konica Minolta DiMAGE E201 User Manual (sv)

Download
- 82 -
ATT ANSLUTA TILL EN DATOR
ATT ANSLUTA TILL WINDOWS 98
När kameran kopplats ihop med en
dator, kommer operativsystemet att
känna av den nya enheten och
fönstret ”add-new-hardware-wizard”
öppnas. Placera DiMAGE E201 CD-
ROM i CD-ROM-läsaren. Klicka på
“Next.”
Välj rekommenderade ”söka efter en
passande drivrutin” (search for a
suitable driver). Klicka på “Next.”
Välj, på nästa skärmbild, att ange var
drivrutinerna skall placeras. Drivrutiner-
na på CD-ROM bör visas; fönstret
”browse” (bläddra) kan användas för att
hitta drivrutinerna. När placeringen för
drivrutinerna visas i fönstret, klicka på
“Next.”
Fönstret ”add new hardware wi-
zard” bekräftar placeringen av
drivrutinerna. Klicka på “Next” för att
installera drivrutinerna i systemet.
• En av två drivrutiner har
placerats: Coachmsd.inf eller
Chiomsd.inf.