Konica Minolta DiMAGE E201 User Manual (sv)

Download
- 83 -
Det sista fönstret kommer att
bekräfta att drivrutinerna
installerats. Klicka på “Finish” för
att stänga fönstret ”add new
hardware wizard”.
När fönstret Min dator (my-computer) har
öppnats, kommer en ny symbol, ”Flyttbar
enhet” att visas. Dubbelklicka på symbolen för
att få tillgång till kamerans CompactFlash-kort,
se sidan 84.
Drivrutinerna behöver bara installeras en gång. Datorn kommer automatiskt att känna
av kameran och visa symbolen ”Flyttbar enhet” nästa gång de kopplas ihop.
ATT ANSLUTA TILL EN MACINTOSH
Denna kamera kan användas som en masslagringsenhet för Mac OS 9.0 och 9.1. När
kameran är ansluten till en USB-port, kommer en ”untitled drive”-symbol (namnlös
enhet) att automatiskt visas på skrivbordet (desktop). Dubbelklicka på symbolen för att
få tillgång till kamerans CompactFlash-kort, se sidan 84.