Konica Minolta DiMAGE E201 User Manual (sv)

Download
För Windows ME
För att koppla ur kameran, dubbelklicka på symbolen för urkoppling eller
utskjutning av maskinvara (unplug-or-eject-hardware) placerad på
aktivitetsfältet. Fönstret ”unplug-
or-eject-hardware” öppnas.
- 86 -
ATT KOPPLA BORT KAMERAN FRÅN DATORN
För Windows 98
Kontrollera att den gröna fokuslampan inte lyser eller blinkar och koppla sedan ur USB-
kabeln.
Koppla aldrig bort kameran när när den gröna fokuslampan lyser eller blinkar -
data eller CompactFlash-kortet kan skadas för gott.
ATT ANSLUTA TILL EN DATOR
De maskinvaruenheter som kan
kopplas ur kommer att visas. Klicka på
“Stop.”
En skärmbild för bekräftelse
kommer att visas. Att klicka på
“OK” kopplar ur enheten.
Klicka på “OK.” Nu kan
kameran säkert kopplas
bort från datorn.