Konica Minolta DiMAGE E201 User Manual (sv)

Download
- 94 -
SKÖTSEL OCH FÖRVARING
COPYRIGHT
• TV-program, filmer, videoband, fotografier och annat material kan ha copyright. Ej
auktoriserad inspelning eller kopiering av sådant material kan stå i strid mot
copyright-lagarna. Att ta bilder av framträdanden, utställningar o.s.v. är förbjudet om
ej tillstånd inte givits och kan bryta mot copyright-bestämmelserna. Bilder som
skyddas av copyright kan endast användas under bestämmelserna i copyright-
lagarna.
FRÅGOR OCH SERVICE
• Om du har några frågor om din kamera, kontakta din lokala kamerabutik eller skriv till
Minolta-distributören i din region.
• Innan din kamera lämnas in för reparation, vänligen komtakta en Minolta service-
verkstad.
INNAN VIKTIGA HÄNDELSER ELLER RESOR
• Kontrollera kamerans funktion; ta testbilder och köp in reservbatterier.
• Minolta är inte ansvariga för någon förlust eller skada på grund av att utrustningen
inte fungerat korrekt.
FÖRVARING
• Förvara på ett svalt, torrt,välventilerat ställe, på avstånd från damm och kemikalier.
För långtidsförvaring, placera kameran i en lufttät låda tillsammans med ett
upptorkande medel som t.ex. silica-gel.
• Ta batterierna och CompactFlash-kortetur kameran när den inte skall användas på
länge.
• Förvara inte kamera där det finns naftalin eller malkulor.
• Under lång tids förvaring, bör kameran hanteras allt emellanåt. När kameran åter
skall användas, kontrollera då först att den fungerar korrekt.