Sony SAL70200G2 Leaflet (pl)

Download
3
2
1
4
5
6
7
8
9
11
10
12
18
17
16
15
14
13
–1
(1)
(2)
 Fokuseerimine
AF (automaatse fookuse) / MF (käsifookuse) vahetamine
Fookusrežiimi saab objektiivil vahetada AF- ja MF-režiimi vahel.
AF-fotograafia puhul peavad nii kaamera kui ka objektiiv olema seatud 
režiimile AF. MF-fotograafia puhul peab kas kaamera või objektiiv või 
mõlemad olema seatud režiimile MF.
Fookusrežiimi määramine objektiivil
Lükake fookusrežiimi lüliti vastavale režiimile (AF või MF) (1).
 
Kaamera fookusrežiimi määramiseks vaadake kaamera juhendeid.
 
MF-is keerake fookuse reguleerimiseks fookusketast (2), vaadates samal ajal 
läbi pildinäidiku vms.
AF/MF-juhtnupuga varustatud kaamera kasutamine
 
Kui nii kaamera kui ka objektiiv on seatud režiimile AF, vajutage AF-režiimilt 
MF-režiimile lülitumiseks AF/MF-juhtnuppu.
 
Kui kaamera on seatud režiimile MF ja objektiiv režiimile AF, vajutage 
MF-režiimilt AF-režiimile lülitumiseks AF/MF-juhtnuppu.
Otsene käsifookus (DMF)
Isegi kui AF on määratud, lülitub see seadistus automaatselt MF-ile, 
kui keerate fookusketast ja vajutate samal ajal katikunuppu pooleldi alla. 
See võimaldab fokuseerimist kiiresti täpselt reguleerida (DFM). Valige 
järgmistest soovitud režiim õige DFM-i jaoks. Seadke DFM-režiimi lüliti 
soovitud suvandile.
Standardne DMF (STD.)
Keerake fookusketast, et määrata õige DFM, kui fookus on lukustatud režiimile 
AF-A (automaatne autofookus) või AF-S (ühe võtte autofookus). Seda režiimi 
on soovitatav kasutada tavaliste objektide puhul.
 
DMF pole saadaval režiimis AF-C (pidev autofookus), fookusest väljas olles või 
pideva ettejõudmise korral režiimis AF-A pärast teise fookuse kinnitamist.
Täisajaline DMF (F TIME)
Õige DMF-i määramiseks keerake mis tahes AF-režiimis (AF-A/S/C) 
fookusketast ja vajutage samal ajal katikunupp pooleldi alla. See on kasulik 
kiiresti liikuva objekti tabamisel.
Pildistamine lõpmatuses, kasutades režiimi MF
Fokuseerimismehhanism liigub lõpmatusest veidi mööda, et võimaldada 
täpset fokuseerimist erinevatel temperatuuridel. Kontrollige pildi teravust 
alati pildinäidiku jne kaudu, eriti kui objektiiv on fokuseeritud lõpmatuse 
lähedale.
 Fookuse lukustusnuppude kasutamine
Sellel objektiivil on kolm fookuse lukustusnuppu.
Automaatfookuse tühistamiseks vajutage režiimis AF fookuse 
lukustusnuppu. Fookus fikseerub ja saate katiku vabastada fikseeritud 
fookusega. Automaatfookuse uuesti käivitamiseks vabastage fookuse 
lukustusnupp, vajutades samal ajal katikunuppu pooleldi alla.
 
Kohandatud funktsioonivõimega kaameratel saab fookuse lukustusnupu 
funktsiooni muuta. Üksikasju leiate kaamera juhenditest.
 Fookusvahemiku (AF-vahemiku) vahetamine
Fookusvahemiku piiraja võimaldab vähendada automaatse fokuseerimise 
aega. See on kasulik juhul, kui objekti kaugus on kindel. 
Fookusvahemiku valimisel lükake fookusvahemiku piirajat.
 
FULL: AF seatakse minimaalselt fokuseerimiskauguselt lõpmatusse.
 
∞ – 3 m: AF seatakse 3 meetrilt lõpmatusele.
 Väljasügavuste tabel
Kolmest numbrist (ülemine, keskmine, alumine) koosnevad komplektid 
kehtivad vastavalt 70 mm, 105 mm ja 200 mm fookuskauguse puhul ja 
esitatakse meetrites.
Väljasügavuste tabel on mõeldud 35 mm vorminguga kaameratele. 
Väljasügavus on väiksem, kui kasutate vahetatava objektiiviga 
digitaalkaamerat, millel on APS-C suurusega pildisensor.
Spetsifikatsioonid
Nimi (mudeli nimi)
70-200mm F2.8 G SSM II 
(SAL70200G2)
Ekvivalent 35 mm vormingus 
fookuskaugusele*
1
 (mm)
105–300
Objektiivi rühmaelemendid
16–19
Vaatenurk 1*
2
34°–12°30’
Vaatenurk 2*
2
23°–8°
Minimaalne fookus*
3
 (m (jalga))
1,2 (4,0)
Maksimaalne suurendus (×)
0,21
Minimaalne ava
f/32
Filtri diameeter (mm)
77
Mõõdud (maksimaalne diameeter × kõrgus) 
(umbes, mm (tolli))
87×196,5 (3 1/2×7 3/4)
Kaal (umbes, g (untsi)) 
(ilma statiivi paigalduskaeluseta)
1340 (47 1/4)
*
1
  Väärtus 35 mm vormingus fookuskauguse ekvivalendi puhul põhineb vahetatava 
objektiiviga digitaalkaameratel, millel on APS-C suurusega pildisensor.
*
2
  Vaatenurga 1 väärtus põhineb 35 mm vorminguga kaameratel ja vaatenurga 
2 väärtus põhineb vahetatava objektiiviga digitaalkaameratel, millel on APS-C 
suurusega pildisensor.
*
3
  Minimaalne fookus on kaugus pildisensorist objektini.
 
See objektiiv on varustatud kauguse kodeerijaga. Kauguse kodeerija võimaldab 
täpsemat mõõtmist (ADI), kasutades töötlemiseks välklampi.
 
Olenevalt objektiivi mehhanismist võib fookuskaugus muutuda iga 
muudatusega pildistamiskauguses. Fookuskaugus eeldab, et objektiiv 
on fokuseeritud lõpmatusele.
Kaasatud üksused objektiiv (1), eesmine objektiivikate (1), tagumine 
objektiivikate (1), valgusvarjuk (1), objektiivikott (1), trükitud 
dokumentatsiooni komplekt
Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.
 ja 
  on ettevõtte Sony Corporation kaubamärgid.
Ettevõtete nimed ja ettevõtete tootenimed on nende ettevõtete kaubamärgid 
või registreeritud kaubamärgid.
–2
Eesti
Iga objektiivi kasutusjuhised leiate sellest juhendist. Objektiivide üldised 
ettevaatusabinõud, näiteks kasutusmärkused, leiate eraldi lehel jaotisest 
Ettevaatusabinõud enne kasutamist. Lugege enne objektiivi kasutamist 
kindlasti mõlemat dokumenti.
See objektiiv on mõeldud Sony α kaamerasüsteemi kaameratele.
Märkused kasutamise kohta
 
Kui kasutate seda objektiivi E-paigaldusega kaameraga, kinnitage eraldi müüdav 
kinnitusadapter. Ärge kinnitage objektiivi otse E-paigaldusega kaamerale, 
muidu võite mõlemat kahjustada.
 
Kui kannate kaamerat, millele on kinnitatud objektiiv, hoidke kindlalt nii 
kaamerat kui ka objektiivi.
 
See objektiiv pole veekindel, kuid selle valmistamisel on silmas peetud nii 
tolmu- kui ka pritsmekindlust. Vihma käes vm kasutades hoidke veepiisad 
objektiivist eemal.
Ettevaatusabinõud välklambi kasutamisel
Kui kasutate kaamera sisseehitatud välklampi, eemaldage kindlasti 
valgusvarjuk. Objektiivi ja välklambi teatud kombinatsioonide puhul võib 
objektiiv välklambi valguse osaliselt blokeerida, mille tulemuseks on vari 
pildi alumises osas. 
Vinjettimine
Objektiivi kasutamisel muutuvad ekraani nurgad tumedamaks kui keskosa. 
Selle nähtuse (nimetatakse vinjettimiseks) vähendamiseks sulgege ava 1 kuni 
2 peatusega.
 Osade nimetused
1···Valgusvarjuki märk 2···Fookusketas 3···Suumirõngas 
4···Fookuskauguse skaala 5···Fookuskauguse märk 
6·· Kaeluse kinnituse märk (punane) 7···Objektiivi märk (hall) 
8···Kaeluse märk (hall) 9···Objektiivi kontaktid 10···Kaelus 
11···Kauguse märk 12···Kauguse skaala 13···Fookusrežiimi lüliti 
14···Objektiivikinnituse märk 15···DMF-režiimi lüliti 
16···Fookusvahemiku piiraja 17···Kaeluse lukustusnupp 
18···Fookuse hoidmise nupp
 Objektiivi kinnitamine ja lahtiühendamine
Objektiivi kinnitamine (vt joonist 
.)
1
  Eemaldage tagumine ja eesmine objektiivikate ning kaamera 
korpuse kate.
 
Eesmist objektiivikatet saab kinnitada / lahti ühendada kahel viisil, (1) ja (2). 
Kui kinnitate / ühendate lahti objektiivikatet, millele on kinnitatud 
valgusvarjuk, kasutage meetodit (2).
2
  Joondage läätseraamil asuv oranž täpp (paigaldusmärk) kaameral 
oleva oranži täpiga (paigaldusmärk), seejärel sisestage objektiiv 
kaamera paigaldusavasse ja pöörake seda päripäeva, kuni 
see lukustub.
 
Ärge vajutage objektiivi paigaldades kaamera objektiivi vabastamise nuppu.
 
Ärge paigaldage objektiivi nurga all.
Objektiivi eemaldamine (vt joonist 
.)
Hoides kaamera objektiivi vabastamise nuppu all, pöörake objektiivi 
vastupäeva, kuni see peatub, seejärel ühendage objektiiv lahti.
 Statiivi kasutamine
Statiivi kasutamisel kinnitage see objektiivi paigalduskaelusele, mitte 
kaamera statiivipessa.
Vertikaalse/horisontaalse asendi vahetamine
Lõdvendage statiivi paigalduskaelusel olevad kaeluse lukustusnuppu (1) ja 
keerake kaamerat ükskõik kummas suunas. Statiivi kasutades saab kaameral 
kiiresti vertikaal- ja horisontaalasendit vahetada, säilitades samal ajal stabiilsuse.
 
Hallid täpid (kaelusemärgid) asuvad 90° intervalliga statiivi paigalduskaelusel. 
Kaamera asendi täpsemaks reguleerimiseks joondage statiivi paigalduskaeluse 
hall täpp objektiivil oleva halli joonega (kaeluse märk) (2).
 
Kui kaamera asend on määratud, pinguldage tugevasti kaeluse lukustusnuppu.
Statiivi paigalduskaeluse eemaldamine objektiivilt
Kui te statiivi ei kasuta, saate statiivi paigalduskaeluse objektiivilt eemaldada.
1
  Eemaldage objektiiv kaamera küljest.
 
Vt üksikasju jaotisest 
 Objektiivi kinnitamine ja lahtiühendamine.
2
  Lõdvendage kaeluse lukustusnuppu (1).
3
  Keerake statiivi paigalduskaelust, et joondada sellel olev punane 
joon (kaeluse paigaldusmärk suvandi SET/RELEASE kõrval) 
objektiivil oleva oranži täpiga (paigaldusmärk) (3).
4
  Liigutage statiivi paigalduskaelust objektiivikinnituse poole ja 
eemaldage objektiivi küljest (4).
 Valgusvarjuki kinnitamine
Helenduse vähendamiseks ja maksimaalse pildikvaliteedi tagamiseks on 
soovitatav kasutada valgusvarjukit.
Joondage valgusvarjukil olev punane joon objektiivil oleva punase 
joonega (valgusvarjuki märk). Keerake valgusvarjukit päripäeva, 
kuni objektiivil olev punane joon satub kohakuti valgusvarjuki 
punase täpiga ja varjuk klõpsab paika (1).
 
Polariseerimisfiltri (müüakse eraldi) pööramise võimaldamiseks ilma 
valgusvarjukit eemaldamata saab avada polariseerimisfiltri akna (2). 
Pildistamisel sulgege aken.
 
Kinnitage valgusvarjuk korralikult. Vastasel juhul võib valgusvarjuk segada 
soovitud efekti või jääda piltidele paistma.
 
Salvestamisel keerake valgusvarjuk ümber ja pange objektiivile tagurpidi.
 Suumimine
Pöörake suumirõngas soovitud fookuskaugusele.
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
4-471-124-01(1) (PL-EE-LV-LT-EL)
©2013 Sony Corporation
SAL70200G2
70-200mm F2.8 G SSM II
Instrukcja obsługi/Kasutusjuhend/Lietošanas instrukcijas/
Naudojimo instrukcijos/Οδηγίες χρήσης
Wymienny obiektyw/
Vahetatav objektiiv/
Maināmi objektīvi/
Keičiamieji objektyvai/
Εναλλάξιμος φακός
A-mount
(1)
(2)
 Tabela głębi ostrości (w metrach)/Väljasügavuste tabel (meetrites)/Lauka dziļuma tabula (metros)/
Lauko gylio lentelė (metrais)/Πίνακας βάθους πεδίου (σε μέτρα)
Górny wiersz: 70 mm, środkowy wiersz: 105 mm, dolny wiersz: 200 mm/Ülemine rida: 70 mm, keskmine rida: 105 mm, alumine rida: 200 mm/
Augšējā rinda: 70 mm, vidējā rinda: 105 mm, apakšējā rinda: 200 mm/Viršutinė eilutė – 70 mm, vidurinė eilutė – 105 mm, apatinė eilutė – 200 mm/
Πάνω σειρά: 70 mm, μεσαία σειρά: 105 mm, κάτω σειρά: 200 mm
F2.8
F4
F5.6
F8
F11
F16
F22
F32
55,6-
110-
406-
39,3-
77,5-
287-
27,8-
54,9-
203-
19,7-
38,8-
144-
14,0-
27,5-
102-
9,9-
19,4-
71,8-
7,04-
13,8-
50,8-
5,01-
9,77-
36,0-
30 m
19,6-64,2
23,6-41,0
28,0-32,4
17,1-122
21,7-48,4
27,2-33,4
14,6-
19,5-65,0
26,2-35,1
12,0-
17,1-126
24,9-37,7
9,65-
14,5-
23,3-42,2
7,55-
11,9-
21,3-50,8
5,79-
9,56-
19,0-71,3
4,36-
7,47-
16,5-167
15 m
11,9-20,3
13,3-17,3
14,5-15,6
11,0-23,8
12,6-18,4
14,3-15,8
9,87-31,5
11,9-20,4
14,0-16,1
8,65-58,2
10,9-24,0
13,6-16,7
7,37-
9,83-31,8
13,1-17,5
6,10-
8,61-59,8
12,5-18,7
4,91-
7,32-
11,7-20,9
3,86-
6,05-
10,7-25,0
10 m
8,54-12,1
9,21-10,9
9,77-10,2
8,06-13,2
8,91-11,4
9,69-10,3
7,46-15,2
8,53-12,1
9,56-10,5
6,76-19,4
8,04-13,2
9,39-10,7
5,96-32,1
7,44-15,3
9,16-11,0
5,11-432
6,73-19,6
8,85-11,5
4,26-
5,93-32,7
8,45-12,3
3,46-
5,08-618
7,94-13,5
7 m
6,27-7,93
6,61-7,44
6,89-7,12
6,01-8,39
6,46-7,64
6,85-7,16
5,68-9,14
6,26-7,94
6,79-7,23
5,27-10,5
6,00-8,40
6,71-7,32
4,79-13,2
5,67-9,16
6,59-7,47
4,24-21,0
5,26-10,5
6,44-7,68
3,65-135
4,77-13,3
6,23-8,00
3,05-
4,21-21,3
5,96-8,50
5 m
4,63-5,44
4,80-5,21
4,94-5,06
4,49-5,65
4,73-5,31
4,93-5,08
4,31-5,97
4,62-5,44
4,90-5,11
4,08-6,49
4,49-5,65
4,85-5,16
3,79-7,41
4,30-5,97
4,80-5,22
3,45-9,28
4,07-6,50
4,72-5,32
3,06-14,5
3,78-7,43
4,61-5,47
2,64-73,7
3,43-9,32
4,47-5,69
4 m
3,76-4,27
3,88-4,13
3,96-4,04
3,68-4,39
3,83-4,19
3,95-4,05
3,56-4,58
3,76-4,27
3,94-4,07
3,40-4,87
3,67-4,39
3,91-4,10
3,20-5,35
3,55-4,58
3,87-4,14
2,96-6,23
3,40-4,87
3,82-4,19
2,68-8,14
3,20-5,36
3,76-4,28
2,36-14,5
2,95-6,25
3,66-4,41
3 m
2,87-3,14
2,93-3,07
2,98-3,02
2,82-3,20
2,91-3,10
2,98-3,02
2,76-3,30
2,87-3,14
2,97-3,04
2,67-3,44
2,82-3,20
2,95-3,05
2,55-3,66
2,75-3,30
2,93-3,07
2,40-4,03
2,66-3,44
2,91-3,10
2,22-4,71
2,55-3,66
2,87-3,14
2,01-6,20
2,40-4,03
2,82-3,21
2,5 m
2,41-2,59
2,46-2,55
2,49-2,51
2,38-2,63
2,44-2,57
2,48-2,52
2,33-2,69
2,41-2,59
2,48-2,52
2,27-2,78
2,38-2,63
2,47-2,53
2,19-2,92
2,33-2,69
2,46-2,55
2,08-3,14
2,27-2,78
2,44-2,57
1,95-3,52
2,19-2,92
2,41-2,59
1,79-4,25
2,08-3,14
2,38-2,63
2 m
1,95-2,06
1,97-2,03
1,99-2,01
1,93-2,08
1,96-2,04
1,99-2,01
1,90-2,11
1,95-2,06
1,99-2,01
1,86-2,17
1,93-2,08
1,98-2,02
1,81-2,24
1,90-2,11
1,97-2,03
1,74-2,36
1,86-2,17
1,96-2,04
1,65-2,56
1,81-2,24
1,95-2,05
1,54-2,89
1,74-2,36
1,93-2,08
1,7 m
1,66-1,74
1,68-1,72
1,69-1,71
1,65-1,75
1,68-1,73
1,69-1,71
1,63-1,78
1,66-1,74
1,69-1,71
1,60-1,81
1,65-1,75
1,69-1,71
1,57-1,86
1,63-1,78
1,68-1,72
1,52-1,94
1,60-1,81
1,68-1,73
1,45-2,06
1,57-1,86
1,67-1,74
1,37-2,26
1,52-1,94
1,65-1,75
1,5 m
1,47-1,53
1,49-1,51
1,50-1,50
1,46-1,54
1,48-1,52
1,50-1,50
1,45-1,56
1,47-1,53
1,49-1,51
1,43-1,58
1,46-1,54
1,49-1,51
1,40-1,62
1,45-1,56
1,49-1,51
1,36-1,67
1,43-1,58
1,48-1,52
1,31-1,76
1,40-1,62
1,48-1,53
1,25-1,89
1,36-1,67
1,47-1,54
1,3 m
1,28-1,32
1,29-1,31
1,30-1,30
1,27-1,33
1,29-1,31
1,30-1,30
1,26-1,34
1,28-1,32
1,30-1,30
1,25-1,36
1,27-1,33
1,29-1,31
1,23-1,38
1,26-1,34
1,29-1,31
1,20-1,42
1,25-1,36
1,29-1,31
1,17-1,47
1,23-1,38
1,28-1,32
1,12-1,56
1,20-1,41
1,28-1,32
1,2 m
1,19-1,22
1,19-1,21
1,20-1,20
1,18-1,22
1,19-1,21
1,20-1,20
1,17-1,23
1,19-1,22
1,20-1,20
1,16-1,25
1,18-1,22
1,20-1,21
1,14-1,26
1,17-1,23
1,19-1,21
1,12-1,29
1,16-1,24
1,19-1,21
1,09-1,34
1,14-1,26
1,19-1,21
1,05-1,40
1,12-1,29
1,18-1,22
 Nastawianie ostrości
Włączanie automatycznej (AF)/ręcznej (MF) regulacji 
ostrości
W obiektywie można przełączać między dwoma trybami regulacji ostrości: 
automatycznym i ręcznym.
W przypadku fotografowania z automatycznym ustawieniem ostrości 
funkcja AF musi być ustawiona w aparacie i obiektywie. Przy fotografowaniu 
z ręcznym ustawieniem ostrości wystarczy ustawić funkcję MF w jednym 
z tych urządzeń.
Ustawianie trybu regulacji ostrości w obiektywie
Przesuń przełącznik trybu regulacji ostrości do pozycji trybu AF lub MF (1).
 
Szczegółowa procedura ustawiania trybu ostrości znajduje się w instrukcji 
obsługi aparatu.
 
W trybie MF należy obracać pierścieniem regulacji ostrości (2), patrząc cały 
czas przez wizjer.
Korzystanie z aparatu wyposażonego w przycisk sterujący 
trybem AF/MF
 
Gdy w aparacie i obiektywie wybrano tryb automatycznego ustawiania ostrości, 
naciśnięcie przycisku AF/MF spowoduje przejście do trybu ręcznego ustawiania 
ostrości.
 
Gdy w aparacie ustawiono tryb MF, a w obiektywie AF, naciśnięcie przycisku 
AF/MF spowoduje przejście z trybu ręcznego ustawiania ostrości do 
automatycznego.
Bezpośrednia ręczna regulacja ostrości (DMF)
Nawet w trybie automatycznym obracanie pierścienia regulacji ostrości przy 
wciśniętym do połowy przycisku spustu migawki spowoduje zmianę na tryb 
ręczny. Następuje wtedy szybkie precyzyjne dostrajanie ostrości (DMF). 
Można ustawić jeden z dwóch trybów DMF, przestawiając jego przełącznik 
w wybrane położenie:
Standardowy tryb DMF (STD.)
Gdy ustawianie ostrości jest zablokowane w trybie AF-A (automatyka 
autofokusu) lub AF-S (pojedynczy autofokus), odpowiedni tryb DMF można 
ustawić przez obracanie pierścienia regulacji ostrości. Ten tryb jest zalecany 
przy fotografowaniu typowych obiektów.
 
Tryb DMF jest niedostępny w trybie AF-C (ciągłego autofokusu), w razie 
niemożności uchwycenia ostrości oraz w trybie ciągłego autofokusu AF-A 
po potwierdzeniu drugiego ustawienia ostrości.
Ciągły tryb DMF (F TIME)
W każdym trybie AF (AF-A/S/C) tryb DMF ustawia się przez obracanie 
pierścienia regulacji ostrości przy wciśniętym do połowy przycisku spustu 
migawki. Ten tryb jest przeznaczony do fotografowania szybko ruszających 
się obiektów.
Fotografowanie z nieskończonej odległości w trybie MF
Mechanizm regulacji ostrości wychodzi nieco poza nieskończoną ogniskową, 
aby zapewnić precyzyjne ustawienie ostrości w różnych temperaturach pracy. 
Dlatego zawsze należy weryfikować ostrość obrazu przez wizjer, szczególnie 
gdy ogniskowa jest ustawiona blisko nieskończoności.
 Korzystanie z przycisków pamięci ostrości
Obiektyw ma 3 przyciski pamięci ostrości.
Naciśnięcie przycisku pamięci ostrości w trybie AF spowoduje wyłączenie 
tego trybu. Ostrość zostanie ustawiona i można zwolnić migawkę. Aby 
ponownie włączyć tryb AF, należy wcisnąć do połowy przycisk spustu 
migawki i puścić przycisk pamięci ostrości.
 
Działanie przycisku pamięci ostrości można zmieniać w aparatach 
z mechanizmem konfigurowalnych funkcji. Dokładniejsze informacje 
na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi aparatu.
 Zmiana zakresu regulacji ostrości (zakres AF)
Ogranicznik zakresu ostrzenia pozwala skrócić czas automatycznego 
nastawiania ostrości. To przydatna funkcja, gdy obiekt znajduje się 
w ustalonej odległości. 
Aby wybrać zakres, trzeba odpowiednio ustawić ogranicznik 
zakresu ostrzenia.
 
FULL: tryb AF obejmuje zakres od minimalnej odległości ostrzenia 
do nieskończoności.
 
∞ - 3m: tryb AF działa w przedziale od 3 m do nieskończoności.
 Tabela głębi ostrości
Grupy trzech wartości (w metrach) — górnej, średniej i dolnej — dotyczą 
odpowiednio ogniskowych 70 mm, 105 mm i 200 mm.
Tabela głębi ostrości dotyczy aparatów z matrycą 35 mm. Głębia ostrości jest 
mniejsza w aparatach cyfrowych z wymiennym obiektywem, wyposażonych 
w przetwornik obrazu o wielkości APS-C.
Dane techniczne
Nazwa (modelu)
70-200mm F2.8 G SSM II 
(SAL70200G2)
Odpowiednik ogniskowej w formacie 
35 mm*
1
 (mm)
105-300
Elementy układu soczewkowego
16-19
Kąt widzenia 1*
2
34°-12°30’
Kąt widzenia 2*
2
23°-8°
Minimalna ostrość*
3
 (m (stopy))
1,2 (4,0)
Maksymalne powiększenie (×)
0,21
Minimalna przysłona
f/32
Średnica filtra (mm)
77
Wymiary (maksymalna średnica × wysokość) 
(ok., w mm (calach))
87×196,5 (3 1/2×7 3/4)
Waga (ok., w g (uncjach)) 
(bez kołnierza montażowego statywu)
1340 (47 1/4)
*
1
  Wartość ekwiwalentu ogniskowej w formacie 35 mm dotyczy aparatów cyfrowych 
z wymiennym obiektywem, wyposażonych w przetwornik obrazu o wielkości 
APS-C.
*
2
  Wartość kąta widzenia 1 dotyczy aparatów w formacie 35 mm, natomiast 
wartość kąta widzenia 2 — aparatów cyfrowych z wymiennym obiektywem, 
wyposażonych w przetwornik obrazu o wielkości APS-C.
*
3
  Minimalna ostrość to odległość od przetwornika obrazu do 
fotografowanego obiektu.
 
Ten obiektyw jest wyposażony w koder odległości. Umożliwia on dokładniejszy 
pomiar odległości (ADI) przez wykorzystanie lampy błyskowej.
 
Zależnie od mechanizmu napędu obiektywu ogniskowa może się zmieniać 
razem z każdą zmianą odległości fotografowania. Dla wartości ogniskowej 
założono, że obiektyw ma ustawioną ostrość na obiekt znajdujący się 
nieskończenie daleko.
Zawartość zestawu: obiektyw (1), przednia przykrywka obiektywu (1), 
tylna przykrywka obiektywu (1), osłona obiektywu (1), torba na obiektyw (1), 
pakiet drukowanej dokumentacji
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
 i 
 są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
Nazwy firm i produktów są na ogół znakami towarowymi lub zastrzeżonymi 
znakami towarowymi odpowiednich producentów.
Polski
W tej instrukcji obsługi zamieszczono instrukcje posługiwania się 
różnymi modelami obiektywów. Środki ostrożności wspólne dla 
wszystkich obiektywów, takie jak uwagi na temat eksploatacji, zebrano 
w osobnym arkuszu zatytułowanym „Uwagi przed użyciem”. Przed 
użyciem obiektywu należy zapoznać się z obydwoma dokumentami.
Ten obiektyw zaprojektowano dla uchwytu typu A, który jest stosowany 
w aparatach Sony z rodziny .
Uwagi dotyczące użytkowania
 
Chcąc przymocować obiektyw do aparatu z uchwytem typu E, należy 
zastosować adapter mocujący (do kupienia osobno). Nie wolno zakładać 
obiektywu bezpośrednio do uchwytu typu E, ponieważ grozi to uszkodzeniem 
obiektywu i aparatu.
 
Przenosząc aparat z przymocowanym obiektywem, należy mocno trzymać 
cały zestaw.
 
Obiektyw nie jest wodoodporny, chociaż w jego konstrukcji zastosowano 
pewne zabezpieczenia przed wnikaniem kurzu i rozbryzgów wody. Jeśli ma 
być używany w deszczu i podobnych warunkach, należy chronić go przed 
kroplami wody.
Środki ostrożności dotyczące używania lampy błyskowej
Chcąc używać wbudowanej lampy błyskowej, należy pamiętać o zdjęciu 
osłony obiektywu. Czasami obiektyw może częściowo zasłaniać światło 
lampy, co powoduje, że u dołu obrazu powstaje cień. 
Winietowanie
W trakcie pracy z obiektywem narożniki ekranu stają się ciemniejsze niż 
środek. Aby zapobiec temu zjawisku (zwanemu „winietowaniem”), należy 
zmniejszyć ustawienie przysłony o jeden lub dwa stopnie.
 Nazwy części
1···Wskaźnik ustawienia osłony obiektywu 2···Pierścień regulacji ostrości 
3···Pierścień do regulacji zoomu 4···Skala ogniskowej 
5···Wskaźnik ustawienia ogniskowej 
6···Wskaźnik ustawienia montażowego kołnierza (czerwony) 
7···Wskaźnik ustawienia obiektywu (szary) 
8···Wskaźnik ustawienia kołnierza (szary) 9···Styki obiektywu 
10···Kołnierz 11···Wskaźnik ustawienia odległości 12···Skala odległości 
13···Przełącznik trybu regulacji ostrości 
14···Wskaźnik ustawienia montażowego obiektywu 
15···Przełącznik trybu DMF 16···Ogranicznik zakresu ostrzenia 
17···Pokrętło blokady kołnierza 18···Przycisk pamięci ostrości
 Zakładanie/zdejmowanie obiektywu
Zakładanie obiektywu (patrz ilustracja 
).
1
  Zdejmij przykrywki obiektywu (tylną i przednią) oraz przykrywkę 
korpusu aparatu.
 
Istnieją dwa sposoby zakładania/zdejmowania przedniej przykrywki 
obiektywu — (1) i (2). Jeśli przykrywka jest zakładana/zdejmowana 
przy założonej osłonie obiektywu, należy użyć metody (2).
2
  Ustaw pomarańczową kropkę (wskaźnik ustawienia 
montażowego) na tubusie obiektywu w jednej linii 
z pomarańczową kropką (wskaźnikiem ustawienia montażowego) 
na korpusie aparatu. Następnie wsuń obiektyw do uchwytu 
w korpusie i obracaj nim w prawo do chwili, aż się zablokuje.
 
Podczas zakładania obiektywu nie wciskaj przycisku zwalniania obiektywu 
umieszczonego na korpusie aparatu.
 
Nie zakładaj obiektywu pod kątem.
Zdejmowanie obiektywu (patrz ilustracja 
).
Trzymając cały czas wciśnięty przycisk zwalniania obiektywu na korpusie 
aparatu, obracaj obiektywem w lewo do czasu, aż poczujesz opór, 
a następnie wyciągnij obiektyw.
 Korzystanie ze statywu
Chcąc używać statywu, należy go przymocować do kołnierza montażowego 
na obiektywie, a nie do otworu na statyw w korpusie aparatu.
Zmiana pozycji na pionową/poziomą
Poluzuj pokrętło blokady kołnierza montażowego statywu (1) i obróć 
aparat w odpowiednią stronę. Użycie statywu pozwala szybko zmieniać 
położenie aparatu między pozycjami pionową i poziomą przy zachowaniu 
stabilności ujęcia.
 
Szare kropki (wskaźniki ustawienia kołnierza) są rozmieszone w odstępach 
co 90° na kołnierzu montażowym statywu. Ustaw szarą kropkę na kołnierzu 
montażowym statywu w jednej linii z szarą linią (wskaźnikiem ustawienia 
kołnierza) na obiektywie. Zapewnia to precyzyjne pozycjonowanie aparatu (2).
 
Gdy aparat jest w odpowiednim położeniu, dokręć mocno pokrętło blokady 
kołnierza.
Odłączanie kołnierza montażowego statywu 
od obiektywu
Gdy statyw nie jest używany, można zdemontować kołnierz montażowy 
statywu od obiektywu.
1
  Wymontuj obiektyw z aparatu.
 
Opis procedury znajduje się w punkcie „
 Zakładanie/zdejmowanie 
obiektywu”.
2
  Poluzuj pokrętło blokady kołnierza (1).
3
  Obróć kołnierz montażowy statywu tak, aby czerwona kreska 
na kołnierzu (wskaźnik ustawienia montażowego kołnierza obok 
przycisku SET/RELEASE) znalazła się w jednej linii z pomarańczową 
kropką (wskaźnikiem ustawienia montażowego) na obiektywie (3).
4
  Przesuń kołnierz montażowy statywu w stronę uchwytu 
obiektywu, a następnie odłącz kołnierz od obiektywu (4).
 Zakładanie osłony obiektywu
Zaleca się stosowanie osłony obiektywu w celu ograniczenia efektu flary 
(halacji) i zapewnienia jak najlepszej jakości obrazu.
Ustaw czerwoną kreskę na osłonie obiektywu w jednej linii z czerwoną 
kreską na obiektywie (wskaźnikiem ustawienia osłony obiektywu). 
Obracaj osłonę obiektywu w prawo do chwili, aż jej czerwona kropka 
ustawi się w jednej linii z czerwoną kreską na obiektywie i usłyszysz 
kliknięcie (1).
 
Po otwarciu okienka filtra polaryzacyjnego (2) można nim obracać 
(do kupienia osobno) bez konieczności zdejmowania osłony obiektywu. 
Podczas fotografowania należy zamknąć okienko.
 
Osłonę obiektywu należy poprawnie zamocować. W przeciwnym razie osłona 
może zakłócać oczekiwane efekty albo pojawiać się na zdjęciach.
 
Kiedy osłona obiektywu nie jest używana, należy ją obrócić i zamocować 
tyłem do obiektywu.
 Przybliżanie/oddalanie
Obracając pierścień do regulacji zoomu, ustaw żądaną ogniskową.