Canon SX610 HS 0112C002 User Manual (nl)

Download
105
Vóór gebruik
Basishandleiding
Handleiding voor gevorderden
Basishandelingen van 
de camera
Auto-modus/Modus 
Hybride automatisch
Andere opnamestanden
P-modus
Afspeelmodus
Wi-Fi-functies
Menu Instellingen
Accessoires
Bijlage
Index
Controleer het bevestigingsnummer 
om het instellingsproces te 
voltooien.
 
Druk op scherm 2 van stap 6 op de 
knoppen [ ][ ] om [OK] te kiezen en 
druk vervolgens op de knop [ ].  
Het bevestigingsnummer wordt 
weergegeven.
 
Zorg ervoor dat het bevestigingsnummer 
op de camera overeenkomt met het 
nummer op de smartphone of computer.
 
Druk op de knoppen [ ][ ] om [OK] 
te kiezen en druk vervolgens op de 
knop [ ].
 
Voltooi het instelproces op de 
smartphone of computer.
 
GATEWAY zijn nu toegevoegd als 
bestemmingen en het pictogram [
wordt gewijzigd in [
].
 
Er wordt een bericht weergegeven op 
de smartphone of computer om aan te 
geven dat dit proces is voltooid. Als u nog 
meer webservices wilt toevoegen, volgt 
 
Om verbinding te kunnen maken moet in de camera een 
geheugenkaart met opgeslagen beelden zitten.
 
U kunt de bijnaam van de camera die op het scherm wordt 
weergegeven, wijzigen in stap 3 (= 104).
 
Zodra u verbinding hebt gemaakt met apparaten via het Wi-Fi-
menu, worden recente bestemmingen als eerste vermeld wanneer 
u het menu opent. Druk op de knoppen [ ][ ] om het scherm voor 
apparaatselectie te openen. Configureer vervolgens de instelling.
Selecteer [
].
 
Druk op de knoppen [ ][ ][ ][ ] 
om [
] te selecteren en druk vervolgens 
op de knop [ ].
Selecteer [Verifiëren].
 
Druk op de knoppen [ ][ ] om 
[Verifiëren] te selecteren en druk daarna 
op de knop [ ].
Maak verbinding met een 
toegangspunt.
 
Maak verbinding met het toegangspunt 
zoals wordt beschreven bij stap 5 – 7 
 
Zodra de camera is verbonden met 
CANON iMAGE GATEWAY via het 
toegangspunt, wordt een verificatiecode 
weergegeven.
 
Sluit dit scherm niet totdat stap 7 is 
voltooid.
Voer de authenticatiecode in.
 
Voer op de smartphone of computer de 
verificatiecode in die wordt weergegeven 
op de camera en ga verder met de 
volgende stap.
 
Er verschijnt een zescijferig 
bevestigingsnummer op het scherm.