Canon SX610 HS 0112C002 User Manual (nl)

Download
125
Vóór gebruik
Basishandleiding
Handleiding voor gevorderden
Basishandelingen van 
de camera
Auto-modus/Modus 
Hybride automatisch
Andere opnamestanden
P-modus
Afspeelmodus
Wi-Fi-functies
Menu Instellingen
Accessoires
Bijlage
Index
Andere instellingen aanpassen
U kunt ook de volgende instellingen aanpassen op het tabblad [ ].
 
 
[Instellingen Wi-Fi] (= 90)
 
Standaardinstellingen van de camera herstellen
Als u per ongeluk een instelling hebt gewijzigd, kunt u de 
standaardinstellingen van de camera herstellen.
Open het scherm [Reset alle].
 
Selecteer [Reset alle] en druk op de 
knop [ ].
Herstel de standaardinstellingen.
 
Druk op de knoppen [ ][ ] om [OK] 
te kiezen en druk vervolgens op de 
knop [ ].
 
De standaardinstellingen zijn nu hersteld.
 
De volgende functies worden niet hersteld naar de 
standaardinstellingen.
 -
[ ]-tabbladinstellingen [Datum/Tijd] (= 120), [Tijdzone] 
(= 120), [Taal  ] (= 124) en [Video Systeem] (= 129)
 -
De gegevens voor een aangepaste witbalans die u hebt 
vastgelegd (= 61)
 -
Opnamemodus
 -