Canon SX610 HS 0112C002 User Manual (nl)

Download
31
Vóór gebruik
Basishandleiding
Handleiding voor gevorderden
Basishandelingen van 
de camera
Auto-modus/Modus 
Hybride automatisch
Andere opnamestanden
P-modus
Afspeelmodus
Wi-Fi-functies
Menu Instellingen
Accessoires
Bijlage
Index
Opnamen maken met door de 
camera bepaalde instellingen
Laat de camera het onderwerp en de opnameomstandigheden bepalen 
voor volledig automatische selectie van de optimale instellingen voor 
specifieke composities.
Opnamen maken (Smart Auto)
 Foto’s 
 Films
Schakel de camera in.
 
Druk op de ON/OFF-knop.
 
Het opstartscherm wordt weergegeven.
Open de modus [
].
 
Stel de modusschakelaar in op [ ].
 
Druk op de knop [ ], druk op de 
knoppen [ ][ ] om [
] te selecteren 
en druk vervolgens nogmaals op de 
knop [ ].
 
Druk op de knoppen [ ][ ] om [
te selecteren en druk vervolgens op de 
knop [ ].
 
Richt de camera op het onderwerp. 
Terwijl de camera de compositie bepaalt, 
maakt deze een licht klikkend geluid.
 
Pictogrammen die de modus 
voor speciale opnamen en de 
beeldstabilisatiestand aanduiden, worden 
rechtsboven in het scherm weergegeven 
 
Kaders rond gedetecteerde onderwerpen 
geven aan dat de camera daarop is 
scherpgesteld.
Auto-modus/Modus Hybride 
automatisch
Handige modus voor eenvoudige opnamen met een betere controle bij 
het maken van opnamen