Canon SX610 HS 0112C002 User Manual (nl)

Download
55
Vóór gebruik
Basishandleiding
Handleiding voor gevorderden
Basishandelingen van 
de camera
Auto-modus/Modus 
Hybride automatisch
Andere opnamestanden
P-modus
Afspeelmodus
Wi-Fi-functies
Menu Instellingen
Accessoires
Bijlage
Index
Kijk naar de camera en knipoog.
 
Ongeveer twee seconden nadat een 
knipoog wordt gedetecteerd, maakt de 
camera een foto van de persoon wiens 
gezicht in het kader valt.
 
Om het maken van opnamen met de 
zelfontspanner te annuleren nadat 
u deze hebt ingesteld, drukt u op de 
knop [
].
 
Als de knipoog niet wordt gedetecteerd, knipoog dan nogmaals 
langzaam en opzettelijk.
 
Knipogen is moeilijker te herkennen als de ogen zijn bedekt door 
haren, een hoed of een bril.
 
Als beide ogen tegelijk worden gesloten en geopend, wordt dit ook 
gedetecteerd als een knipoog.
 
Wanneer geen knipoog wordt gedetecteerd, maakt de camera 
ongeveer 15 seconden later een foto.
 
Als u het aantal foto’s wilt wijzigen, drukt u op de knoppen [ ][ ] 
nadat u [ ] hebt gekozen bij stap 1. [Knipperdetectie] (= 44) 
is alleen beschikbaar voor de laatste opname.
 
Als er geen personen aanwezig zijn in het opnamegebied wanneer 
de ontspanknop volledig wordt ingedrukt, wordt de foto gemaakt 
nadat een persoon in het opnamegebied komt en knipoogt.
Automatisch opnamen maken nadat een nieuwe 
persoon wordt gedetecteerd (Gezicht-zelfontspanner)
 Foto’s 
 
Films
De camera maakt de foto ongeveer twee seconden nadat het gezicht 
van een andere persoon (zoals de fotograaf) het opnamegebied betreedt 
vergelijkbare foto wilt staan.
Selecteer [ ].
 
Voer stap 1–2 uit bij “Specifieke scènes” 
(= 50) en kies [ ]. Druk daarna op de 
knop [ ].
 
Druk op de knoppen [ ][ ] om [ ] te 
selecteren en druk vervolgens op de 
knop [ ].
 
U kunt ook foto’s maken zoals gebruikelijk door gewoon de 
ontspanknop in te drukken.
 
Een glimlach wordt sneller gedetecteerd als het gezicht naar de 
camera is gericht en als de mond een beetje geopend is zodat de 
tanden zichtbaar zijn.
 
Als u het aantal foto’s wilt wijzigen, drukt u op de knoppen [ ][ ] 
nadat u [
] hebt gekozen bij stap 1. [Knipperdetectie] (= 44) 
is alleen beschikbaar voor de laatste opname.
Automatisch opnamen maken na knipoogdetectie 
(Knipoogdetectie)
 Foto’s 
 
Films
Richt de camera op een persoon en druk de ontspanknop helemaal naar 
beneden. De camera maakt de foto ongeveer twee seconden nadat een 
knipoog wordt gedetecteerd.
Selecteer [ ].
 
Voer stap 1–2 uit bij “Specifieke scènes” 
(= 50) en kies [ ]. Druk daarna op de 
knop [ ].
 
Druk op de knoppen [ ][ ] om [ ] te 
selecteren en druk vervolgens op de 
knop [ ].
Kies de compositie en druk de 
ontspanknop half in.
 
Controleer of een groen kader wordt 
weergegeven rond het gezicht van de 
persoon die gaat knipogen.
Druk de ontspanknop helemaal naar 
beneden.
 
De camera gaat nu in de stand-bystand 
voor opname en op het scherm verschijnt 
[Glimlach voor foto].
 
Het lampje knippert en u hoort het geluid 
van de zelfontspanner.