Canon SX610 HS 0112C002 User Manual (nl)

Download
79
Vóór gebruik
Basishandleiding
Handleiding voor gevorderden
Basishandelingen van 
de camera
Auto-modus/Modus 
Hybride automatisch
Andere opnamestanden
P-modus
Afspeelmodus
Wi-Fi-functies
Menu Instellingen
Accessoires
Bijlage
Index
Een reeks selecteren
Selecteer [Select. reeks].
 
Volg stap 2 bij “Via het menu” (= 78), 
kies [Select. reeks] en druk op de 
knop [ ].
Selecteer het eerste beeld.
 
Druk op de knop [ ].
 
Druk op de knoppen [ ][ ] om een 
beeld te kiezen en druk vervolgens op de 
knop [ ].
Selecteer het laatste beeld.
 
Druk op de knop [ ] om [Laatste beeld] 
te selecteren en druk op de knop [ ].
 
Druk op de knoppen [ ][ ] om een 
beeld te kiezen en druk vervolgens op de 
knop [ ].
 
Beelden vóór het eerste beeld kunt u niet 
als het laatste beeld selecteren.
Afzonderlijke beelden selecteren
Selecteer [Selectie].
 
Volg stap 2 bij “Via het menu” (= 78), 
kies [Selectie] en druk op de knop [ ].
Selecteer een beeld.
 
Druk op de knoppen [ ][ ] om een 
beeld te kiezen en druk vervolgens op de 
knop [ ]. [ ] wordt weergegeven.
 
Druk nogmaals op de knop [ ] als u de 
beveiliging wilt opheffen. [ ] wordt niet 
meer weergegeven.
 
Herhaal deze procedure om andere 
beelden op te geven.
Beveilig het beeld.
 
Druk op de knop [
]. Er verschijnt 
een bevestigingsbericht op het scherm.
 
Druk op de knoppen [ ][ ] om [OK] 
te kiezen en druk vervolgens op de 
knop [ ].
 
Als u overschakelt naar de opnamemodus of de camera 
uitschakelt voordat u de instellingsprocedure in stap 3 hebt 
voltooid, worden de beelden niet beveiligd.