Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
86
Po
dłąc
zani
e aparatu do
 telewizora, dr
ukar
ki lub kom
p
utera
Oglądanie zdjęć za pomocą telewizora
Zdjęcia i filmy zarejestrowane przy użyciu aparatu można 
wyświetlać na ekranie telewizora.
Metoda połączenia: podłącz wtyczki audio i wideo opcjonalnego 
kabla audio-wideo do gniazd wejściowych telewizora.
Drukowanie zdjęć bez użycia komputera
Podłączając aparat do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge, 
można drukować zdjęcia bez użycia komputera.
Metoda połączenia: podłącz aparat bezpośrednio do portu USB 
drukarki za pomocą dołączonego w zestawie kabla USB.
Przeglądanie i porządkowanie zdjęć za pomocą komputera
Zdjęcia można przesłać do komputera, aby poddać je prostej 
obróbce i zarządzać danymi zdjęć.
Metoda połączenia: podłącz aparat do portu USB komputera za 
pomocą kabla USB.
• Przed podłączeniem aparatu do komputera zainstaluj na nim 
program ViewNX 2 (