Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
89
Po
dłąc
zani
e aparatu do
 telewizora, dr
ukar
ki lub kom
p
utera
Drukowanie pojedynczych zdjęć
1
Za pomocą przycisków 
JK na 
wybieraku wielofunkcyjnym wybierz 
żądane zdjęcie i naciśnij przycisk
k.
• Przesuń dźwignię zoomu w stronę f (h), 
aby włączyć widok miniatur lub w stronę 
g (i), 
aby włączyć widok pełnoekranowy.
2
Za pomocą przycisków 
HI wybierz opcję Kopie i naciśnij 
przycisk
k.
• Za pomocą przycisków HI wybierz żądaną 
liczbę kopii (maksymalnie dziewięć) i naciśnij 
przycisk
k.
3
Wybierz opcję Rozmiar strony i 
naciśnij przycisk
k.
• Wybierz odpowiedni rozmiar strony i naciśnij 
przycisk
k.
• Aby drukować przy użyciu rozmiaru strony 
skonfigurowanego w drukarce, wybierz opcję 
Domyślne.
• Opcje rozmiaru strony dostępne w aparacie 
różnią się w zależności od używanej drukarki.
4
Wybierz opcję Rozpocznij druk i 
naciśnij przycisk
k.
• Rozpocznie się drukowanie.
Wybór do wydruku
15/11/2015 No.  32
  32
1
wydruków
PictBridge
Rozmiar strony
Kopie
Rozpocznij druk
Rozpocznij druk
Kopie
Rozmiar strony
4
wydruków
PictBridge
4
wydruków
Rozmiar strony
Kopie
Rozpocznij druk
PictBridge