Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
90
Po
dłąc
zani
e aparatu do
 telewizora, dr
ukar
ki lub kom
p
utera
Drukowanie wielu zdjęć
1
Po wyświetleniu ekranu Wybór do 
wydruku
 naciśnij 
przycisk
d (menu).
2
Za pomocą przycisków 
HI na 
wybieraku wielofunkcyjnym wybierz 
opcję Rozmiar strony i naciśnij 
przycisk
k.
• Wybierz odpowiedni rozmiar strony i naciśnij 
przycisk
k.
• Aby drukować przy użyciu rozmiaru strony 
skonfigurowanego w drukarce, wybierz opcję 
Domyślne.
• Opcje rozmiaru strony dostępne w aparacie różnią się w zależności od używanej 
drukarki.
• Aby wyjść z menu drukowania, naciśnij przycisk d.
3
Wybierz opcję Drukuj wybrane lub 
Drukuj wszystkie i naciśnij 
przycisk
k.
Wybór do wydruku
15/11/2015 No.  32
  32
Menu drukowania
Rozmiar strony
Drukuj wszystkie
Drukuj wybrane
Menu drukowania
Rozmiar strony
Drukuj wszystkie
Drukuj wybrane