Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
91
Po
dłąc
zani
e aparatu do
 telewizora, dr
ukar
ki lub kom
p
utera
Drukuj wybrane
Wybierz zdjęcia (do 99) i liczbę odbitek 
(do 9) każdego z nich.
• Użyj przycisków JK na wybieraku 
wielofunkcyjnym, by wybrać zdjęcia 
i przycisków 
HI, by określić liczbę 
kopii do wydrukowania.
• Zdjęcia wybrane do wydrukowania 
są oznaczone symbolem a i liczbą 
odbitek, które mają zostać 
wydrukowane. Aby anulować wybór 
do wydruku, ustaw liczbę odbitek na 0.
• Przesuń dźwignię zoomu w stronę g (i), aby włączyć widok 
pełnoekranowy lub w stronę 
f (h), aby włączyć widok miniatur.
• Po zakończeniu wprowadzania ustawień naciśnij przycisk k. Gdy 
wyświetlony zostanie ekran z potwierdzeniem liczby odbitek do 
wydrukowania, wybierz opcję Rozpocznij druk i naciśnij przycisk
k, 
aby rozpocząć drukowanie.
Drukuj wszystkie
Zostanie wydrukowana jedna kopia każdego zdjęcia zapisanego w pamięci 
wewnętrznej lub na karcie pamięci.
• Gdy wyświetlony zostanie ekran z potwierdzeniem liczby odbitek do 
wydrukowania, wybierz opcję Rozpocznij druk i naciśnij przycisk
k, 
aby rozpocząć drukowanie.
1
1
3
5
Wybór do wydruku
Wstecz