Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
92
Po
dłąc
zani
e aparatu do
 telewizora, dr
ukar
ki lub kom
p
utera
Instalacja programu ViewNX 2
ViewNX 2 to bezpłatne oprogramowanie, które umożliwia przesyłanie zdjęć i filmów 
do komputera, na którym można je przeglądać, edytować lub udostępniać. Aby 
zainstalować oprogramowanie ViewNX 2, pobierz program instalacyjny ViewNX 2 z 
podanej niżej witryny internetowej i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji 
wyświetlanymi na ekranie.
http://nikonimglib.com/nvnx/
Wymagania systemowe i inne informacje można znaleźć w witrynie internetowej 
firmy Nikon dla danego regionu.
Przesyłanie zdjęć do komputera
1
Przygotuj kartę pamięci zawierającą zdjęcia.
Aby przesłać zdjęcia z karty pamięci do komputera, możesz użyć dowolnej z 
poniższych metod.
• Gniazdo karty pamięci/czytnik kart SD: włóż kartę pamięci do gniazda kart 
pamięci w komputerze lub czytnika kart (dostępnego w handlu) podłączonego do 
komputera.
• Bezpośrednie połączenie USB: wyłącz aparat i upewnij się, że karta pamięci jest 
do niego włożona. Podłącz aparat do komputera przy użyciu kabla USB. Włącz 
aparat.
Aby przesłać zdjęcia zapisane w pamięci wewnętrznej aparatu, przed 
podłączeniem go do komputera wyjmij z niego kartę pamięci.
Korzystanie z programu ViewNX 2 
(przesyłanie zdjęć do komputera)