Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
94
In
formac
je te
chni
czne
Informacje techniczne
Konserwacja aparatu...............................................................................................95
Aparat...................................................................................................................95
Baterie/akumulatory.......................................................................................96
Karty pamięci.....................................................................................................97
Czyszczenie i przechowywanie ...........................................................................98
Czyszczenie ........................................................................................................98
Przechowywanie 
..............................................................................................98
Komunikaty o błędach ...........................................................................................99
Rozwiązywanie problemów .............................................................................. 102
Nazwy plików.......................................................................................................... 108
Akcesoria dodatkowe .......................................................................................... 109
Dane techniczne .................................................................................................... 110
Zatwierdzone karty pamięci ..................................................................... 113
Indeks......................................................................................................................... 115