Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
In
formac
je te
chni
czne
95
Podczas użytkowania i przechowywania aparatu przestrzegaj ostrzeżeń opisanych w 
części „Zasady bezpieczeństwa” (
Aparat
Nie narażaj aparatu na mocne naciski ani duże siły.
Upuszczenie lub uderzenie aparatu może spowodować jego usterkę. Nie dotykaj 
obiektywu z dużą siłą ani nie naciskaj go mocno.
Chroń aparat przed wilgocią
Zanurzenie urządzenia lub narażenie go na kontakt z wilgocią spowoduje jego uszkodzenie.
Unikaj nagłych zmian temperatury
Nagłe zmiany temperatury, np. podczas wchodzenia i wychodzenia z ogrzewanego 
budynku w chłodny dzień, mogą powodować skraplanie pary wodnej wewnątrz 
urządzenia. Aby zapobiec skraplaniu, włóż aparat do futerału lub plastikowej torby przed 
wystawieniem go na nagłe zmiany temperatury.
Unikaj silnych pól magnetycznych
Nie używaj ani nie przechowuj aparatu w pobliżu sprzętu generującego silne 
promieniowanie elektromagnetyczne oraz wytwarzającego pole magnetyczne. Może to 
spowodować utratę danych lub usterkę aparatu.
Nie kieruj obiektywu przez dłuższy czas w stronę silnego źródła światła
Przy użytkowaniu i przechowywaniu aparatu należy unikać kierowania obiektywu przez 
dłuższy czas na słońce lub inne silne źródła światła. Intensywne światło może spowodować 
pogorszenie stanu matrycy, dając na zdjęciach efekt w postaci białego rozmazania obrazu.
Wyłącz aparat przed wyjęciem lub odłączeniem źródła zasilania albo karty 
pamięci
Nie wyjmuj baterii, gdy produkt jest włączony oraz podczas zapisywania i usuwania zdjęć. 
Wymuszone wyłączenie zasilania w takiej sytuacji może spowodować utratę danych lub 
uszkodzenie pamięci i obwodów wewnętrznych aparatu.
Uwagi na temat monitora
• Monitory i wizjery elektroniczne są wytwarzane z niezwykle wysoką dokładnością. Działa 
co najmniej 99,99% pikseli, a nie więcej niż 0,01% pikseli brakuje lub nie działa. Dlatego, 
mimo że wyświetlacze te mogą zawierać piksele, które świecą zawsze (na biało, 
czerwono, niebiesko lub zielono) lub nigdy nie świecą (są czarne), nie oznacza to usterki i 
nie ma wpływu na zdjęcia rejestrowane urządzeniem.
• Zdjęcia na monitorze mogą być trudno widoczne w jasnym świetle.
• Nie naciskaj mocno na monitor, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia lub 
usterki. W razie stłuczenia monitora należy zachować szczególną ostrożność. Pozwoli to 
uniknąć zranienia kawałkami potłuczonego szkła oraz uniemożliwi ciekłemu kryształowi z 
monitora wejście w kontakt ze skórą oraz przedostanie się tej substancji do oczu lub ust.
Konserwacja aparatu