Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
In
formac
je te
chni
czne
96
Uwagi dotyczące smużenia
Podczas kadrowania jasnych obiektów na monitorze mogą być widoczne białe lub kolorowe 
smugi światła. Zjawisko to nosi nazwę „smużenia” i występuje, gdy na matrycę padnie bardzo 
jasne światło; jest to cecha charakterystyczna matryc aparatów cyfrowych i nie oznacza awarii. 
Smużenie może także przyjąć postać częściowego przebarwienia obrazu na monitorze 
podczas fotografowania.
Nie występuje ono na zdjęciach zrobionych aparatem, z wyjątkiem filmów. Podczas 
nagrywania filmów zalecamy unikać jasnych obiektów, takich jak słońce, odbicia światła 
słonecznego i światła elektryczne.
Baterie/akumulatory
Środki ostrożności dotyczące użytkowania
• Uwaga: baterie/akumulatory mogą rozgrzać się podczas używania.
• Nie używaj baterii, jeśli zalecany termin ich ważności upłynął.
• Jeśli do aparatu włożone są rozładowane baterie, nie włączaj i nie wyłączaj aparatu 
parokrotnie.
Noszenie zapasowych akumulatorów
Zalecamy, aby w zależności od miejsca fotografowania nosić ze sobą zapasowe baterie/
akumulatory. W niektórych obszarach kupno baterii może być trudne.
Ładowanie akumulatorów
W przypadku korzystania z opcjonalnych akumulatorów należy je naładować przed 
rozpoczęciem fotografowania. W momencie zakupu baterie/akumulatory nie są całkowicie 
naładowane.
Koniecznie przeczytaj ostrzeżenia wymienione w instrukcji obsługi ładowarki i przestrzegaj ich.
Ładowanie akumulatorów
• Nie łącz ze sobą akumulatorów o różnym stopniu naładowania ani akumulatorów 
różnych marek czy typów.
• W przypadku używania w aparacie akumulatorów EN-MH2 należy ładować po cztery 
akumulatory jednocześnie za pomocą ładowarki MH-73. Do ładowania akumulatorów 
EN-MH2 należy używać wyłącznie ładowarki MH-73.
• Za pomocą ładowarki MH-73 można ładować tylko akumulatory EN-MH2.
• Nie można używać akumulatorów niklowo-wodorkowych EN-MH1.
Uwagi na temat akumulatorów niklowo-wodorkowych
• Jeśli akumulatory niklowo-wodorkowe są wielokrotnie ładowane, mimo że nie zostały 
rozładowane do końca, podczas ich używania może przedwcześnie pojawiać się komunikat 
Wyczerpana bateria.. Wynika to z „efektu pamięci”, polegającego na tym, że maksymalny 
stopień naładowania akumulatorów ulega tymczasowemu obniżeniu. Używaj 
akumulatorów, aż rozładują się do końca. Dzięki temu znowu zaczną działać w zwykły 
sposób.
• Akumulatory niklowo-wodorkowe rozładowują się, nawet gdy nie są używane. Zalecamy 
naładowanie akumulatorów tuż przed ich użyciem.
Używanie baterii/akumulatorów w niskich temperaturach
W niskich temperaturach pojemność baterii/akumulatorów może się obniżyć. Jeśli przy niskiej 
temperaturze używasz rozładowanych baterii/akumulatorów, aparat może się nie włączać. 
Przechowuj zapasowe akumulatory w ciepłym miejscu i wymień je w razie potrzeby. Po ogrzaniu 
zimne baterie/akumulatory mogą częściowo odzyskać poziom naładowania.