Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
In
formac
je te
chni
czne
98
Czyszczenie
Nie należy stosować alkoholu, rozcieńczalników ani innych lotnych substancji 
chemicznych.
Przechowywanie
Jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie/
akumulatory. Aby zapobiec powstawaniu pleśni, wyjmij aparat z pojemnika co 
najmniej raz w miesiącu. Włącz aparat i zwolnij kilkakrotnie migawkę przed jego 
odłożeniem. Nie przechowuj aparatu w miejscach, które:
• Mają nieodpowiednią wentylację lub wilgotność powyżej 60%
• Są wystawione na temperatury powyżej 50°C lub poniżej –10°C
• Sąsiadują z urządzeniami wytwarzającymi silne pole magnetyczne, np. 
odbiornikami telewizyjnymi lub radiowymi
Czyszczenie i przechowywanie
Obiektyw
Unikaj dotykania szklanych części palcami. Usuń pył i kurz gruszką 
(zazwyczaj niewielki obiekt z gumowym zbiornikiem, którego naciśnięcie 
wytwarza strumień powietrza). Aby usunąć ślady palców i inne plamy, 
których nie można usunąć gruszką, przetrzyj obiektyw miękką szmatką, 
wykonując ruch spiralny od środka obiektywu w kierunku jego brzegów. 
Jeśli to nie pomoże, wyczyść obiektyw przy użyciu szmatki lekko zwilżonej 
komercyjnym środkiem do czyszczenia obiektywów.
Monitor
Kurz i pyłki należy usuwać gruszką. Aby usunąć ślady palców i inne plamy, 
wyczyść monitor miękką, suchą szmatką, nie naciskając go.
Korpus
Użyj gruszki, by usunąć pył, kurz i piasek, a następnie przetrzyj delikatnie 
miękką, suchą szmatką. Jeśli aparat był używany na plaży lub w innym 
zapiaszczonym lub zakurzonym środowisku, należy zetrzeć cały piasek, kurz 
i sól suchą szmatką zwilżoną czystą wodą, a następnie dokładnie wysuszyć. 
Należy pamiętać, że obce ciała w aparacie mogą spowodować 
uszkodzenia, których naprawa nie jest objęta gwarancją.