Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
In
formac
je te
chni
czne
99
W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie skonsultuj się z poniższą tabelą.
Komunikaty o błędach
Wyświetlacz
Przyczyna/Rozwiązanie
A
Wyłącz aparat, zdejmij 
pokrywkę obiektywu i 
włącz aparat.
Pokrywka obiektywu jest założona na obiektyw 
albo wystąpił błąd obiektywu.
Sprawdź, czy pokrywka obiektywu jest zdjęta, a 
następnie wyłącz aparat i włącz go ponownie. 
Jeśli błąd nie zniknie, skontaktuj się ze 
sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem firmy 
Nikon.
Karta pamięci jest 
zabezpieczona przed 
zapisem.
Przełącznik ochrony przed zapisem znajduje się w 
pozycji blokady. Przesuń przełącznik ochrony w 
pozycję zapisu.
Nie można użyć tej karty.
Podczas uzyskiwania dostępu do karty pamięci 
wystąpił błąd.
• Zastosuj zatwierdzoną kartę pamięci.
• Sprawdź, czy styki karty są czyste.
• Sprawdź, czy karta pamięci jest prawidłowo 
włożona.
Nie można odczytać tej 
karty.
Karta nie jest 
sformatowana. 
Sformatować?
Karta pamięci nie została sformatowana w sposób 
umożliwiający jej używanie w tym aparacie.
Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich 
danych zapisanych na karcie pamięci. Jeśli musisz 
zachować kopie zdjęć, pamiętaj o wybraniu opcji 
Nie i zapisz kopie na komputerze lub innym 
nośniku przed rozpoczęciem formatowania karty 
pamięci. Wybierz opcję Tak i naciśnij przycisk
k, 
aby sformatować kartę pamięci.
Brak wolnej pamięci.
Usuń zdjęcia lub włóż nową kartę pamięci.
Nie można zapisać 
zdjęcia.
Podczas zapisywania zdjęcia wystąpił błąd.
Włóż nową kartę pamięci albo sformatuj kartę 
pamięci lub pamięć wewnętrzną.
Brak dostępnych numerów plików.
Włóż nową kartę pamięci albo sformatuj kartę 
pamięci lub pamięć wewnętrzną.
Niewystarczająca ilość miejsca na zapisanie kopii 
zdjęcia.
Usuń zdjęcia z miejsca docelowego.