Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
In
formac
je te
chni
czne
100
Nie można zmodyfikować 
obrazu.
Sprawdź, czy zdjęcia można edytować.
Nie można zarejestrować 
filmu.
Błąd przekroczenia czasu podczas nagrywania 
filmu na karcie pamięci.
Zastosuj kartę pamięci umożliwiającą szybszy 
zapis.
W pamięci nie ma 
zapisanych żadnych zdjęć.
Brak zdjęć w pamięci wewnętrznej lub na karcie 
pamięci.
• Aby odtwarzać zdjęcia zapisane w pamięci 
wewnętrznej, wyjmij kartę pamięci.
• Aby skopiować zdjęcia zapisane w pamięci 
wewnętrznej aparatu na kartę pamięci, 
naciskaj przyciski 
d, aby wybrać opcję 
Kopiowanie w menu odtwarzania.
Plik nie zawiera żadnych 
danych o zdjęciu.
Plik nie został utworzony lub poddany edycji przy 
użyciu tego aparatu.
Plik nie może być przeglądany za pomocą tego 
aparatu.
Wyświetl plik za pomocą komputera albo 
urządzenia użytego do utworzenia lub edycji 
tego pliku.
Wszystkie zdjęcia są 
ukryte
Brak dostępnych zdjęć do pokazu slajdów itp.
Nie można usunąć tego 
zdjęcia.
Zdjęcie jest chronione.
Wyłącz ochronę.
Podnieś lampę błyskową.
Lampa błyskowa jest opuszczona.
Podczas fotografowania w programach 
tematycznych Portret nocny lub Zdjęcia pod 
światło
 podnieś lampę błyskową.
Błąd komunikacji
Podczas komunikacji z drukarką wystąpił błąd.
Wyłącz aparat i podłącz ponownie kabel USB.
Błąd systemowy
Wystąpił błąd w wewnętrznych obwodach 
aparatu.
Wyłącz aparat, wyjmij i ponownie włóż baterie/
akumulatory, a następnie włącz aparat. Jeśli błąd 
nie zniknie, skontaktuj się ze sprzedawcą lub 
autoryzowanym serwisem firmy Nikon.
Błąd drukarki: sprawdź 
stan drukarki.
Po rozwiązaniu problemu wybierz pozycję 
Wznów, a następnie naciśnij przycisk
k, aby 
wznowić drukowanie.*
Błąd drukarki: sprawdź 
papier.
Włóż papier odpowiedniej wielkości i wybierz 
opcję Wznów, a następnie naciśnij przycisk 
k, 
aby wznowić drukowanie.*
Wyświetlacz
Przyczyna/Rozwiązanie
A