Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
In
formac
je te
chni
czne
101
* Dodatkowe wskazówki i informacje można znaleźć w dokumentacji drukarki.
Błąd drukarki: blokada 
papieru.
Usuń zacięty papier i wybierz pozycję Wznów, a 
następnie naciśnij przycisk
k, aby wznowić 
drukowanie.*
Błąd drukarki: brak 
papieru.
Włóż papier odpowiedniej wielkości i wybierz 
opcję Wznów, a następnie naciśnij przycisk 
k, 
aby wznowić drukowanie.*
Błąd drukarki: sprawdź 
tusz.
Wystąpił problem z tuszem drukarki.
Sprawdź poziom tuszu, wybierz pozycję Wznów
a następnie naciśnij przycisk 
k, aby wznowić 
drukowanie.*
Błąd drukarki: brak tuszu.
Wymień zbiornik z tuszem, wybierz pozycję 
Wznów, a następnie naciśnij przycisk
k, aby 
wznowić drukowanie.*
Błąd drukarki: plik 
uszkodzony.
Wystąpił problem ze zdjęciem do wydrukowania.
Wybierz opcję Anuluj, a następnie naciśnij 
przycisk 
k, aby anulować drukowanie.
Wyświetlacz
Przyczyna/Rozwiązanie
A