Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
In
formac
je te
chni
czne
102
Jeżeli aparat nie działa zgodnie z oczekiwaniami, przed skontaktowaniem się ze 
sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem firmy Nikon należy się zapoznać z 
poniższą listą typowych problemów.
Problemy z zasilaniem, monitorem i ustawieniami
Rozwiązywanie problemów
Problem
Przyczyna/Rozwiązanie
A
Aparat jest 
włączony, ale nie 
reaguje.
Poczekaj na zakończenie zapisywania danych.
Jeśli problem się utrzymuje, wyłącz aparat.
Jeśli aparat nie wyłącza się, wyjmij akumulator i włóż go 
ponownie, a jeśli używasz zasilacza sieciowego, odłącz i 
ponownie podłącz zasilacz sieciowy. Zwróć uwagę, że 
choć aktualnie zapisywane dane zostaną utracone, 
wyjęcie lub odłączenie źródła zasilania nie ma wpływu 
na dane, które już zostały zapisane.
Nie da się włączyć 
aparatu.
Baterie/akumulatory są wyczerpane.
Aparat wyłącza się 
bez ostrzeżenia.
• Aparat wyłącza się automatycznie w celu 
oszczędzania energii (funkcja autowyłączania).
• Aparat i baterie/akumulatory mogą nie działać 
prawidłowo w niskich temperaturach.
• Wnętrze aparatu się przegrzało. Pozostaw aparat 
wyłączony, aż jego wnętrze ostygnie, a następnie 
spróbuj uruchomić go ponownie.
Brak obrazu na 
monitorze.
• Aparat jest wyłączony.
• Aparat wyłącza się automatycznie w celu 
oszczędzania energii (funkcja autowyłączania).
• Dioda gotowości lampy błyskowej miga i trwa 
ładowanie lampy. Poczekaj na zakończenie 
ładowania.
• Aparat jest podłączony do telewizora lub komputera.
Aparat się 
nagrzewa.
Aparat może rozgrzać się w przypadku używania przez 
dłuższy czas do nagrywania filmów lub w wysokiej 
temperaturze. Nie jest to oznaka awarii.
Obraz na 
monitorze jest 
niewyraźny.
• Dostosuj jasność monitora.
• Monitor jest zabrudzony. Wyczyść go.