Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
In
formac
je te
chni
czne
104
Aparat nie może 
ustawić ostrości.
• Obiekt jest zbyt blisko. Spróbuj włączyć tryb 
automatycznego wyboru programu, program 
tematyczny Makro lub tryb makro.
• Napotkano trudności z ustawieniem ostrości na 
obiekcie.
• Ustaw w menu ustawień opcję Wspomaganie AF 
na wartość Automatyczne.
• Wyłącz aparat, a następnie włącz go ponownie.
Zdjęcia są nieostre.
• Użyj lampy błyskowej.
• Zwiększ wartość czułości ISO.
• Włącz opcję Redukcja drgań
• Użyj statywu, aby ustabilizować aparat (jeszcze lepsze 
wyniki przynosi jednoczesne zastosowanie 
samowyzwalacza).
Na monitorze 
widoczne są smugi 
światła lub kolory 
nie są wyświetlane 
prawidłowo.
Smużenie może wystąpić, gdy na matrycę pada bardzo 
jasne światło. Podczas nagrywania filmów zalecamy 
unikać jasnych obiektów, na przykład słońca, refleksów 
światła słonecznego i lamp elektrycznych.
Na zdjęciach 
zrobionych z lampą 
błyskową widać 
jasne plamki.
Światło błysku lampy błyskowej odbija się od cząsteczek 
znajdujących się w powietrzu. Opuść lampę błyskową.
Lampa błyskowa 
nie działa.
• Lampa błyskowa jest opuszczona.
• Wybrano program tematyczny, który ogranicza 
użycie lampy błyskowej.
• Włączona jest funkcja ograniczająca korzystanie z 
lampy błyskowej.
Nie można użyć 
zoomu cyfrowego.
Zoomu cyfrowego nie można wykorzystywać w 
następujących sytuacjach:
• PortretProgramy tematyczne Portret, Portret 
nocny lub Portret zwierzaka
• Tryb Portret inteligentny
Brak dźwięku 
wyzwalania 
migawki.
• Wyłączony W opcji Dźwięk migawki w obszarze 
Ustaw. dźwięków w menu ustawień wybrano 
wartość Ukryj informacje. W przypadku niektórych 
trybów fotografowania i ustawień brak jest dźwięku, 
nawet po wybraniu opcji Włączony.
• Nie blokuj głośnika.
Dioda 
wspomagająca AF 
nie włącza się.
Wyłączone W menu ustawień w opcji Wspomaganie 
AF
 wybrano wartość Wyłączone. Zależnie od 
wybranego programu tematycznego dioda 
wspomagająca AF może się nie zaświecić, nawet w 
przypadku wybrania ustawienia Automatyczne.
Problem
Przyczyna/Rozwiązanie
A