Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
In
formac
je te
chni
czne
105
Zdjęcia wyglądają 
jak zabrudzone.
Obiektyw jest brudny. Wyczyść obiektyw.
Kolory wyglądają 
nienaturalnie.
Balans bieli i odcień nie są właściwie regulowane.
Na zdjęciu pojawia 
się „szum” w postaci 
rozmieszczonych 
losowo, jasnych 
pikseli.
Obiekt jest ciemny, a czas otwarcia migawki jest zbyt 
długi lub wartość czułości ISO jest zbyt wysoka. Aby 
ograniczyć zaszumienie:
• Użyj lampy błyskowej.
• Ustaw mniejszą wartość czułości ISO.
Zdjęcia są zbyt 
ciemne 
(niedoświetlone).
• Lampa błyskowa jest opuszczona lub został wybrany 
tryb fotografowania ograniczający korzystanie z lampy.
• Okienko lampy błyskowej jest zasłonięte.
• Obiekt znajduje się poza zasięgiem lampy błyskowej.
• Zmień kompensację ekspozycji.
• Zwiększ czułość ISO.
• Obiekt jest fotografowany pod światło. Wybierz 
program tematyczny Zdjęcia pod światło lub 
podnieś lampę błyskową i ustaw jej tryb na X (błysk 
wypełniający).
Zdjęcia są zbyt 
jasne 
(prześwietlone).
Zmień kompensację ekspozycji.
Nieoczekiwane 
efekty po wybraniu 
trybu lampy 
błyskowej 
V (automatyka z 
redukcją efektu 
czerwonych oczu).
Użyj dowolnego programu tematycznego innego niż 
Portret nocny i zmień tryb lampy błyskowej na 
dowolne ustawienie inne niż V (automatyka z 
redukcją efektu czerwonych oczu), a następnie spróbuj 
ponownie zrobić zdjęcie.
Odcienie skóry nie 
są zmiękczane.
• W niektórych warunkach fotografowania odcienie 
skóry twarzy mogą nie być zmiękczone.
• W przypadku zdjęć zawierających co najmniej cztery 
twarze, spróbuj użyć efektu Miękki odcień skóry w 
menu odtwarzania.
Zapisywanie zdjęć 
wymaga czasu.
W następujących sytuacjach zapisanie zdjęć może zająć 
więcej czasu:
• Gdy działa funkcja redukcji szumów, na przykład 
podczas robienia zdjęć przy słabym oświetleniu
• Przy fotografowaniu w programie tematycznym 
Zdjęcia panoramiczne
• Gdy tryb lampy błyskowej jest ustawiony na 
V (automatyka z redukcją efektu czerwonych 
oczu)
• Gdy podczas fotografowania została zastosowana 
funkcja miękkiego odcienia skóry
Problem
Przyczyna/Rozwiązanie
A