Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
x
Sp
is
 t
re
śc
i
Tryb Efekty specjalne (stosowanie efektów podczas fotografowania) ...........................  29
Tryb Portret inteligentny (fotografowanie uśmiechniętych twarzy) ...............................  30
Tryb A (automatyczny) ..................................................................................................................  31
Tryb lampy błyskowej .......................................................................................................................  32
Samowyzwalacz ..................................................................................................................................  34
Tryb makro (zdjęcia w zbliżeniu)...................................................................................................  35
Kompensacja ekspozycji (regulacja jasności)...........................................................................  36
Ustawienia domyślne (lampa błyskowa, samowyzwalacz itp.)..........................................  37
Ustawianie ostrości ............................................................................................................................  39
Przed edycją zdjęć .................................................................................................................................................. 47
Szybkie efekty: zmiana odcienia lub nastroju ....................................................................................... 47
D-Lighting: korygowanie jasności i kontrastu ....................................................................................... 48
Miękki odcień skóry: zmiękczenie odcienia skóry twarzy............................................................... 49
Miniatury zdjęć: zmniejszanie rozmiaru zdjęć....................................................................................... 50
Przycinanie: tworzenie przyciętej kopii...................................................................................................... 51