Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
In
formac
je te
chni
czne
106
Problemy z odtwarzaniem
Problem
Przyczyna/Rozwiązanie
A
Nie można 
odtworzyć pliku.
• Przy użyciu aparatu nie można odtwarzać zdjęć 
wykonanych za pomocą innego modelu aparatu 
cyfrowego ani aparatem innej marki.
• Aparat nie umożliwia odtwarzania filmów 
wykonanych za pomocą innego modelu aparatu 
cyfrowego ani aparatem innej marki.
• Aparat może nie być w stanie odtwarzać danych 
edytowanych przy użyciu komputera.
Nie można 
powiększyć zdjęcia.
• Powiększenia w trybie odtwarzania nie można użyć 
w przypadku filmów ani zdjęć wielkości 160 × 120 
lub mniejszych.
• Podczas przeglądania zdjęć wyświetlany 
współczynnik powiększenia w trybie odtwarzania 
może różnić się od rzeczywistego współczynnika 
powiększenia zdjęcia.
• Przy użyciu aparatu nie można powiększać zdjęć 
wykonanych za pomocą innego modelu aparatu 
cyfrowego ani aparatem innej marki.
Nie można 
edytować zdjęć
• Zdjęć wielkości 160 × 120 lub mniejszych nie można 
edytować.
• Niektórych zdjęć nie można edytować. Zdjęcia, które 
poddano już edycji, nie mogą być edytowane 
ponownie.
• Brak miejsca na karcie pamięci lub w pamięci 
wewnętrznej.
• Aparat nie jest w stanie edytować zdjęć wykonanych 
przy użyciu innego aparatu.
• Funkcje edycji zdjęć nie są dostępne dla filmów.
Nie można obrócić 
zdjęcia.
Aparat nie umożliwia obracania zdjęć wykonanych za 
pomocą innego modelu aparatu cyfrowego ani 
aparatem innej marki.
Zdjęcia nie są 
wyświetlane na 
ekranie telewizora.
• Tryb wideo w menu ustawień nie został 
prawidłowo ustawiony.
• Na karcie pamięci nie ma zapisanych żadnych zdjęć.
• Aby odtwarzać zdjęcia zapisane w pamięci 
wewnętrznej, wyjmij kartę pamięci.

8
Program Nikon 
Transfer 2 nie jest 
uruchamiany po 
podłączeniu 
aparatu do 
komputera.
• Aparat jest wyłączony.
• Baterie/akumulatory są wyczerpane.
• Kabel USB nie jest poprawnie podłączony.
• Aparat nie jest wykrywany przez komputer.
• W komputerze nie ustawiono automatycznego 
uruchamiania programu Nikon Transfer 2. Więcej 
informacji o programie Nikon Transfer 2 można 
znaleźć w pomocy programu ViewNX 2.

85
85
, 92