Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
In
formac
je te
chni
czne
108
Zdjęciom lub filmom są przypisywane nazwy plików składające się z 
przedstawionych poniżej części.
Nazwa pliku: DSCN 0001 .JPG
(1)
(2)
(3)
Nazwy plików
(1) Identyfikator
Nie jest widoczny na ekranie aparatu.
• DSCN: oryginalne zdjęcia i filmy
• SSCN: miniatury zdjęć (kopie)
• RSCN: przycięte kopie
• FSCN: zdjęcia utworzone za pomocą funkcji edycji zdjęć innych 
niż przycinanie lub miniatury oraz filmy utworzone za pomocą 
funkcji edycji filmów
(2) Numer pliku
Przypisywany w kolejności rosnącej, od „0001” do „9999”.
(3) Rozszerzenie
Oznacza format pliku.
• .JPG: Zdjęcia
• .MOV: Filmy