Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
In
formac
je te
chni
czne
109
* W przypadku używania w aparacie akumulatorów niklowo-wodorkowych EN-MH2 
należy ładować po cztery akumulatory jednocześnie za pomocą ładowarki MH-73. Nie 
wolno ładować jednocześnie akumulatorów naładowanych w różnym stopniu (
Nie można używać akumulatorów niklowo-wodorkowych EN-MH1.
Dostępność może różnić się w zależności od kraju i regionu.
Najnowsze informacje można znaleźć w naszej witrynie i broszurach.
Akcesoria dodatkowe
Ładowarka, akumulatory*
• Ładowarka MH-73 (zawiera cztery akumulatory 
niklowo-wodorkowe EN-MH2)
• Akumulatory zamienne: Akumulatory 
niklowo-wodorkowe EN-MH2-B4 (zestaw czterech 
akumulatorów EN-MH2)
Zasilacz sieciowy
Zasilacz sieciowy EH-67
Kabel audio-wideo
Kabel audio-wideo EG-CP14
Pasek na rękę
Pasek na rękę AH-CP1