Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
In
formac
je te
chni
czne
112
• Jeśli nie podano inaczej, wszystkie wielkości dotyczą temperatury otoczenia 
23 ±3°C, zgodnie ze standardami stowarzyszenia Camera and Imaging Products 
Association, i wykorzystania nowych baterii alkalicznych LR6/L40 (AA).
1
Czas działania baterii może różnić się w zależności od warunków użytkowania, takich jak 
odstępy między wykonaniem poszczególnych zdjęć i czas wyświetlania menu i zdjęć. 
Dołączone baterie są przeznaczone tylko do użytku próbnego. Dane dotyczące baterii 
litowych zostały zmierzone podczas używania dostępnych w handlu baterii litowych 
FR6/L91 (AA) Energizer(R) Ultimate.
2
Poszczególne pliki filmów nie mogą przekraczać wielkości 4 GB i długości 29 minut. 
Nagrywanie może zakończyć się przed osiągnięciem limitu, jeśli wzrośnie temperatura 
aparatu.
• Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, które może zawierać 
niniejsza instrukcja.
• Wygląd produktu i jego dane techniczne mogą być zmieniane bez powiadomienia.
Źródła zasilania
• Cztery baterie alkaliczne LR6/L40 (AA)
• Cztery baterie litowe FR6/L91 (AA)
• Cztery akumulatory niklowo-wodorkowe EN-MH2 
(dostępne osobno)
• Zasilacz sieciowy EH-67 (dostępny osobno)
Czas działania akumulatora
1
Zdjęcia
• Ok. 370 zdjęć przy użyciu baterii alkalicznych
• Ok. 960 zdjęć przy użyciu baterii litowych
• Ok. 600 zdjęć przy użyciu akumulatorów EN-MH2
Filmy (rzeczywisty czas 
działania baterii przy 
nagrywaniu)
2
• Ok. 2 godz. 5 min przy użyciu baterii alkalicznych
• Ok. 5 godz. 40 min przy użyciu baterii litowych
• Ok. 3 godz. 40 min przy użyciu akumulatorów 
EN-MH2
Gniazdo mocowania 
statywu
1/4 (ISO 1222)
Wymiary 
(szer. × wys. × głęb.)
Około 111,1 × 76,3 × 83,3 mm (bez części wystających)
Masa
Około 430 g (włącznie z bateriami/akumulatorami i kartą 
pamięci )
Środowisko pracy
Temperatura
0°C–40°C
Wilgotność
85% lub mniej (bez skraplania pary wodnej)