Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
In
formac
je te
chni
czne
113
Zatwierdzone karty pamięci
Poniżej przedstawiono karty Secure Digital (SD), przetestowane i zatwierdzone do 
użytku z aparatem.
• Do nagrywania filmów zaleca się używać kart pamięci SD o klasie szybkości 6 (lub 
szybszych). Podczas używania karty pamięci o niższej klasie szybkości nagrywanie 
filmu może zostać nieoczekiwanie zatrzymane.
• Więcej informacji na temat powyższych kart można uzyskać od producentów. Nie 
możemy zagwarantować optymalnej wydajności aparatu w przypadku używania kart 
pamięci innych producentów.
• Jeśli używasz czytnika kart, upewnij się, że obsługuje on wykorzystywaną kartę pamięci.
Informacje dotyczące znaków towarowych
• Windows jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym 
firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach.
• Adobe, logo Adobe i Reader są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub 
znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach 
Zjednoczonych i (lub) innych krajach.
• Logo SDXC, SDHC i SD są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC.
• PictBridge jest znakiem towarowym.
• Wszelkie inne nazwy handlowe wymienione w niniejszej instrukcji lub w innych 
dokumentach dołączonych do tego produktu firmy Nikon stanowią znaki 
towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe odpowiednich podmiotów.
Karta pamięci SD
Karta pamięci SDHC
Karta pamięci SDXC
SanDisk
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
64 GB, 128 GB
TOSHIBA
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
64 GB
Panasonic
2 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
64 GB
Lexar
8 GB, 16 GB, 32 GB
64 GB, 128 GB