Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
xi
Sp
is
 t
re
śc
i
Tryb obrazu (wielkość i jakość zdjęcia) ...................................................................................................... 60
Balans bieli (korekta odcienia)......................................................................................................................... 62
Zdjęcia seryjne .......................................................................................................................................................... 64
Czułość ISO.................................................................................................................................................................. 65
Tryb pól AF .................................................................................................................................................................. 66
Pokaz slajdów  ........................................................................................................................................................... 69
Zabezpiecz .................................................................................................................................................................. 70
Obróć zdjęcie  ........................................................................................................................................................... 70
Kopiowanie (kopiowanie między kartą pamięci a pamięcią wewnętrzną)......................... 71
Ekran wyboru zdjęć................................................................................................................................................ 72
Strefa czasowa i data............................................................................................................................................. 75
Ustaw. monitora....................................................................................................................................................... 77
Datownik ...................................................................................................................................................................... 79
Redukcja drgań......................................................................................................................................................... 80
Wspomaganie AF ................................................................................................................................................... 80
Ustaw. dźwięków..................................................................................................................................................... 81
Autowyłączanie ....................................................................................................................................................... 81
Formatuj kartę/Formatuj pamięć.................................................................................................................. 82
Język/Language ....................................................................................................................................................... 83
Tryb wideo  ................................................................................................................................................................. 83
Resetuj wszystko...................................................................................................................................................... 84
Typ baterii ................................................................................................................................................................... 84
Wersja oprogramow.  ........................................................................................................................................... 84