Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
116
In
formac
je te
chni
czne
Gniazdo karty pamięci............................... 7
Gniazdo mocowania statywu....  2, 112
I
Ilustracja z ................................................... 29
Informacje o zdjęciu ................................ 77
J
Jasność............................................................. 77
Język................................................................... 83
K
Kabel audio-wideo...............  8687, 109
Kabel USB...................................... 85, 8892
Kadrowanie ..........................................  45, 51
Karta pamięci................................ 7, 97, 113
Karta pamięci SD........................ 7, 97, 113
Kolor selektywny I................................. 29
Kompensacja ekspozycji.............. 20, 36
Komputer .............................................. 8692
Kopiowanie ...................................................  71
Krajobraz c.................................................. 23
Krajobraz nocny j .................................. 23
L
Lampa błyskowa ...........................  1, 11, 32
Liczba pozostałych zdjęć.............. 10, 61
Ł
Ładowarka................................................... 109
M
Makro k................................................ 2324
Menu filmowania..............................  58, 73
Menu fotografowania.................... 58, 60
Menu odtwarzania........................... 58, 69
Menu Portret inteligentny .......... 58, 67
Menu ustawień ..................................  58, 75
Miękki odcień skóry........................  49, 67
Mikrofon ............................................................. 2
Miniatury zdjęć............................................ 50
Monitor ................................................. 2, 3, 98
Monochr. wys. kontrast F .................. 29
N
Nagrywanie filmów.......................... 21, 52
Nazwy plików ...........................................  108
Nikon Transfer 2 .........................................  93
Nostalgiczna sepia E ...........................  29
O
Obiektyw .................................................  1, 110
Obróć zdjęcie ..............................................  70
Odtwarzanie.........................................  16, 55
Odtwarzanie zdjęć panoramicznych
..............................................................................  28
Opcje filmów ...............................................  73
Osłona złącza wejściowego prądu 
stałego ................................................................. 1
Ostrość.............................................................  39
P
Pamięć wewnętrzna...................................  8
Pasek ....................................................................  6
PictBridge.............................................. 86, 88
Plaża Z...........................................................  23
Pojedynczy AF.............................................  73
Pokaz slajdów.............................................. 69
Pokrywa komory baterii/akumulatorów/
gniazda karty pamięci ...................................  2
Pokrywka gniazda......................................... 1
Pole ostrości .................................................. 13
Pomiar manualny......................................  63
Pomniejszenie.............................................  14
Pomoc..............................................................  23
Pop l........................................................... 29
Portret b........................................................  23
Portret nocny e ..............................  23, 24
Portret zwierzaka O........................ 23, 25
Powiększenie ...............................................  14
Powiększenie w trybie odtwarzania
...................................................................... 16, 45
Pozostały czas nagrywania filmu.... 5253
Program tematyczny ......................  19, 23
Przyjęcie/wnętrza f .....................  23, 24
R
Redukcja drgań .......................................... 80