Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
117
In
formac
je te
chni
czne
Redukcja efektu czerwonych oczu.... 33
Redukcja szumu wiatru.........................  74
Resetuj wszystko .......................................  84
Rozmiar strony.................................... 89, 90
Różnica czasu............................................... 76
S
Samowyzwalacz ................................ 20, 34
Sport d .................................................. 2324
Spust migawki ......................................... 1, 13
Stan baterii/akumulatorów .................  10
Stopień kompresji ....................................  60
Strefa czasowa.......................................  9, 75
Strefa czasowa i data.........................  9, 75
Synchronizacja z długimi czasami 
ekspozycji ....................................................... 33
Szerokokątny ................................................ 14
Sztuczne ognie m ........................... 2324
Szybkie efekty .............................................  47
Ś
Śnieg z .......................................................... 23
T
Teleobiektyw................................................ 14
Telewizor................................................ 86, 87
Tryb AF ............................................................. 73
Tryb Automatycz.wyb.prog........  19, 22
Tryb automatyczny...........................  19, 31
Tryb Efekty specjalne......................  1929
Tryb fotografowania ................................  19
Tryb lampy błyskowej.................... 20, 32
Tryb makro............................................  20, 35
Tryb obrazu ..................................................  60
Tryb odtwarzania.......................................  16
Tryb Portret inteligentny..............  19, 30
Tryb pól AF....................................................  66
Tryb wideo..................................................... 83
Typ baterii/akumulatorów ..................  84
U
Ustawienia dźwięków.............................  81
Ustawienia monitora............................... 77
Usuwanie ........................................................ 17
V
ViewNX 2 ........................................................  92
W
Wartość przysłony...................................... 15
Wciśnięcie do połowy............................. 15
Wejście audio-wideo .....................  8687
Wersja oprogramowania...................... 84
Widok kalendarza...................................... 46
Widok miniatur..................................  1646
Widok pełnoekranowy............................ 16
Włącznik zasilania / dioda zasilania
............................................................................  1, 9
Wskaźnik ostrości .......................................... 3
Wspomaganie AF...................................... 80
Wybierak wielofunkcyjny ................ 2, 58
Wydruk bezpośredni...................... 86, 88
Wykrywanie mrugnięcia ....................... 68
Wykrywanie twarzy ..................................  39
Wyzwalanie automat. .............................  25
Wyzwolenie uśmiechem...................... 67
Z
Zabezpieczanie ..........................................  70
Zachód słońca h.....................................  23
Zaczep paska ................................................... 1
Zasilacz sieciowy ....................................  109
Zdjęcia panoramiczne U..........  23, 26
Zdjęcia pod światło o.................. 23, 25
Zdjęcia pojedyncze.................................. 64
Zdjęcia seryjne............................................ 64
Złącze USB i wyjście audio-wideo
............................................... 1, 85, 87, 8892
Zmierzch/świt i......................................  23
Zoom ................................................................  14
Zoom cyfrowy.............................................  14
Zoom optyczny..........................................  14
Ż
Żywność u...........................................  23, 24