Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
1
Ele
m
enty apa
ratu
Elementy aparatu
Korpus aparatu
12
3
6
8
4 5
2
1
7
9
10
11
3
1
Dźwignia zoomu ...................................... 14
f : Szerokokątny............................... 14
g : Teleobiektyw............................... 14
h : Widok miniatur.......................... 46
i
: Powiększenie w trybie 
odtwarzania
............................... 45
j : Pomoc............................................. 23
2
Spust migawki............................................ 13
3
Zaczep paska.................................................. 6
4
Włącznik zasilania / dioda zasilania ...... 9
5
Dioda samowyzwalacza....................... 34
Dioda wspomagająca AF
6
Głośnik
7
Przycisk 
m (podnoszenie lampy 
błyskowej) ............................................. 11, 32
8
Lampa błyskowa ............................... 11, 32
9
Złącze wejściowe prądu stałego (do 
podłączania opcjonalnego zasilacza 
sieciowego) ................................................... 109
10
Złącze USB i wyjście audio-wideo ...... 85
11
Pokrywka gniazda .................................... 85
12
Obiektyw