Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
2
Ele
m
enty apa
ratu
2 3 4
5
6
7
8
1
9
10
12
11
1
Monitor.............................................................. 3
2
Mikrofon
3
Dioda gotowości lampy błyskowej......33
4
Przycisk 
b (e nagrywanie filmu)......52
5
Przycisk A (tryb fotografowania)
..............................................22, 23, 29, 30, 31
6
Przycisk 
c (odtwarzanie) .................. 16
7
Wybierak wielofunkcyjny..................... 58
8
Przycisk 
k (zatwierdzania wyboru).........58
9
Przycisk 
l (usuwania) ...........................17
10
Przycisk 
d (menu)..............................58
11
Pokrywa komory baterii/akumulatorów/
gniazda karty pamięci........................................7
12
Gniazdo mocowania statywu........ 112